Çağdaş Sanat (contemporary art) | Münire Yurdayüksel

Çağdaş Sanat (contemporary art) | Münire Yurdayüksel

1960′larda başlayan ve her geçen dönemde yeni arayışlar ve deneyimlerle farklılıklar geliştirerek birçok alanda etkilerini gösteren çağdaş sanat akımı, günümüzde birçok sanatçı tarafından benimsenmekte ve uygulanmaktadır. Kavramsal olarak tanımlanması halen güç olan 21. yüzyıl çağdaş sanatı, olayları kışkırtıcı özellikleriyle anlatırken çoğu zaman bir mesaj vermekten yoksun, izleyenin kendi çapında rahatsızlık duymasına neden olabilecek eserleri de […]

Günümüzde Baskıresim Sanatı | Münire Yurdayüksel

Günümüzde Baskıresim Sanatı | Münire Yurdayüksel

Avrupa’dan yayılmış olan Gravür Sanatı, Fransızca “Gravure” sözcüğünden türetilmiş olup ‘kazıma resim’ anlamına gelmektedir. Tarihler boyunca gerçek kimliğini tam olarak bulamamış, ancak 15. yüzyılda Alman sanatçı Albrecht Durer (1471-1528) ile birlikte ilk önemli baş yapıtlarını vermeye başlamıştır. 16. yüzyılda Rönesansın da etkisiyle birlikte baskıresmin gelişimi giderek hızlanmıştır. Avrupa’dan başlayarak Dünya’nın birçok yerinde oldukça önem kazanmış, […]

RUBENS, Barok Sanatın Flaman Temsilcisi | Münire Yurdayüksel

RUBENS, Barok Sanatın Flaman Temsilcisi | Münire Yurdayüksel

Barok dönemin en büyük flaman temsilcisi ressam Peter Paul Rubens, 1577 yılında Westfalen’e bağlı Siegen’de dünyaya geldi. Babası, siyasi nedenlerle 1598’de Anvers’ten kaçarak Almanya’ya yerleşmiş, sürgün yıllarındayken Saksonya Prensesi’nin danışmanlığını yapmış tanınmış bir hukuk adamıydı. 1587’de babasının ölümünün ardından annesiyle birlikte Anvers’e geri dönen Rubens, dönemin ünlü Latin Okulunda katolik esaslara uygun klasik eğitim aldı. Aynı zamanda da resme yöneldi. […]

Kitsch (kiç), O Her Yerde… | Münire Yurdayüksel

Kitsch (kiç), O Her Yerde… | Münire Yurdayüksel

Sanat eleştirmenleri ve estetik kuramcıları tarafından sıkça dile getirilen ve eleştirilen kültürel bir kavram olan Kitsch (kiç), Batı Kültürü’nde kötü taklit ve zevksizlik anlamına gelir. 1860-1870’li yıllarda ticari olarak üretilmiş kalitesiz işleri tanımlamakta kullanılan Almanca bir terimdir. 1930’lu yıllardan itibaren giderek önem kazanmış, 1970’li yıllarda postmodernizm ile birlikte kitsch ve popüler kültüre olan sanat eleştirileri […]

CoBrA ve Pierre Alechinsky | Münire Yurdayüksel

CoBrA ve Pierre Alechinsky | Münire Yurdayüksel

CoBrA hareketinin en genç öncülerinden ve kurucularından olan 1927 doğumlu Belçikalı ressam ve gravür sanatçısı Pierre Alechinsky, CoBrA Birliği kurulduğunda henüz 22 yaşındaydı. 1944 yılında Brüksel Ulusal Mimarlık Yüksek Okulunu bitiren ve Dekoratif Sanatlar Yüksek Okulunda Tipografi ve Kitap İllustrasyonu eğitimi alan Alechinsky’nin sanat kronolojisi, eserlerini 1947 yılında doğduğu kent olan Brüksel’de sergilemesiyle birlikte başlar. […]

Jean-Michel Folon | Münire Yurdayüksel

Jean-Michel Folon | Münire Yurdayüksel

“Aslında ben ne bir ressam, ne bir desinatör, ne bir afişçi, ne bir oyuncu, ne bir heykeltıraş, ne de bir gravürcüyüm. Ne soyut, ne de figüratif anlamda hiçbir okuldan mezun değilim. Hiç bir tarihsel önemim ve sanat tarihine geçmek gibi bir amacım da yok. Herkes resimlerimi istediği gibi yorumlamakta özgürdür.” Jean-Michel Folon (1934-2005) 21 Ekim […]

Sanatta Kadının Yeri | Münire Yurdayüksel

Sanatta Kadının Yeri | Münire Yurdayüksel

Sanat tarihinde hak ettikleri yerlerini almaları karşı cinsleri tarafından yüz yıllar boyunca engellenen ve koşulları nedeniyle varlık gösteremeyen kadın sanatçılar, ancak Rus avangardı’nda (1910-1930) erkeklerle eşit haklara sahip olduklarında seslerini duyurmaya, 20. yüzyıl demokrasisi toplumunda aktif rol üstlenmeye ve erkek sanatçılarla rekabet etmeye başlamışlardır. 40’lı senelerde vatandaşlık hakkı, 50’li senelerde eğitimin demokratik hale getirilmesi, 60’lı […]

Medyada Kültür ve Sanat | Münire Yurdayüksel

Medyada Kültür ve Sanat | Münire Yurdayüksel

Günümüzde medyanın yeni gündem oluşturma ve gündemdekileri değiştirme becerisi, toplumu bilgilendirme ve biçimlendirmedeki rolü, sanat olgusu üzerindeki etkileri gibi birçok alandaki güçlerini otoritelerin isteği doğrultusunda kullanıyor olması kitleler önünde tarafsızlığını da sorgulanır hale getirmektedir. Toplum üzerinde hangi yönde sanatsal ve kültürel etki bırakılmak isteniyorsa o yönde alt zemini önceden hazırlanmış olan yazı ve görseller, çeşitli […]

Sanatın devrimcisi, Paul Klee (1879-1940) | Münire Yurdayüksel

Sanatın devrimcisi, Paul Klee (1879-1940) | Münire Yurdayüksel

20. yüzyıl soyut resim sanatında önemli rol oynayan ve yaşadığı sanat dönemini büyük ölçüde etkilemiş olan İsviçreli / Alman ressam Paul Klee, hiç kuşkusuz sanat dünyasının çok yönlü yaratıcılarından biridir. 1879’da (İsviçre) Bern’de, müzisyen bir ailenin çocuğu olarak Alman baba ve İsviçreli anneden dünyaya gelen Klee, keman çalmaya ve resim yapmaya çok küçük yaşlarda başlar.Liseyi […]

Neo-Empresyonist Théo Van Rysselberghe (1862-1926) | Münire Yurdayüksel

Neo-Empresyonist Théo Van Rysselberghe (1862-1926) | Münire Yurdayüksel

Gent’de burjuvaya mensup bir ailenin çocuğu olarak 1862’de dünyaya gelen Neo-Empresyonizm hareketinin öncülerinden Belçikalı Théo Van Rysselberghe, sanatıyla ülkesinin sınırları dışında uzun yıllar boyunca büyük çapta ün yapmış ve oldukça prestij kazanmış büyük bir ressamdır. 1880 yılında Jean-François Portaels tarafından yönetilen Brüksel Güzel Sanatlar Akademisi’ne giren Rysselberghe’in burada öğrendiği geleneksel akademi teknikleriyle edindiği tecrübeler genellikle […]