‘Asılmak’ Belçika’da yasaklanıyor mu ? | Dr. Tunay Akoğlu

BT YAZARLAR- Türkçemizde ´asılmak´ diye bir tabir vardır. Bu argo bir sözdür. ´Karşı cinsin ilgisini çekmek için (rahatsız edici) davranışlarda bulunmak ´ diye tanımlanabilir.
Asılmak; bakışla, sözlü olarak veya hareketle vs yapılabilir. Önemli olan husus, tanımda yeralan ´rahatsız etme´ unsurudur. Ancak bu rahatsız etme unsuru, eğer hareketle , yani fiilen, yapılırsa elbette ki suçtur.
Ayrıca, asılma yapan kişinin aklında rahatsız etme niyetinin olup olmadığı ile, asılmaya özne oluşturan kişinin bunu nasıl algılayıp anladığı da önem taşır. Başka bir deyişle, asılınan kişinin bu asılmayı nasıl değerlendirdiği önemlidir. Asılma yapanın niyetinin, rahatsız etmek mi, yoksa beğeni belirtmek mi olup olmadığı da ağırlık taşır.
Diğer taraftan, asılma olayı her toplum, ülke ve kültürün kendisine özgü değer hükümlerine, örf ve adetlerine, ahlak anlayışına vs ye göre tanımlanıp değerlendirilmektedir. Örneğin, Akdeniz ülkelerinde, erkeklerin kadınlara karşı olan ilgilerini devamlı olarak , bir tür asılarak, göstermeleri tabii karşılanırken, bu olay ve hareketler Orta ve Kuzey Avrupa ülkelerinde cinsel tacize kadar varabilen bir suç olarak kabul edilmektedir. Aynı çerçevede, Kuzey Avrupalı kız ve kadınların bu tür beğeni ve asılmayı, Akdeniz kıyılarında tatil yaparken beklemeleri ve pek te yadırgamamalarına karşılık, aynı kız ve kadınlar kendi ülkelerine dönünce yeniden birer ´iffet ilahesi´ne dönüşmektedirler !!!….
Bunlara ek olarak, Akdeniz ülkeleri kadın ve kızları , asılmaya biraz da hoş görü ve alışkanlıkla bakarken; aynı ülkelerin erkekleri kendi ülkelerinden olmayan kadın ve kızlara asılmayı kendilerine özgü bir hak ve alışkanlık olarak görmektedir.
Belçika yerli basınında izlediğimiz haberlere göre, Belçika Hükümeti şimdi, asılma olayını yeni bir kanuni çerçeve bünyesinde değerlendirip cezalandırmayı hedefleyen çalışmalara başlamıştır. Böyle bir hukuki yaklaşım elbette ki Belçika Hükümetinin ve kanun koyucusunun prerogatifleri içinde yer alır. Ancak şimdilik; ne tür asılmanın, ne zaman ve hangi koşullar altında suç oluşturacağı ve nasıl cezalandırılacağı meçhuldür. Bunları Belçika kanun koyucuları saptayacaktır.
Ümidimiz odur ki; Türkiye´den, Orta Doğu ile Akdeniz ülkelerinden gelenler, yakın bir gelecekte, Belçika´da bir de bu ´asılma´ nedeni ile yeni kanuni engel ve sınırlamalarla karşılaşmazlar.

Leave a Reply

Your email address will not be published.