Kara Para ve vahşi hayvan sevgisi!..I Erhan Yurdayüksel

Kara para ve terörün Dünya´daki yıllık finansal gücünün 2 trilyon dolara yaklaştığı FATF başkanı tarafından açıklandı.

Açıklanan verilere bakıldığında küresel hasılanın yüzde üçünü kara para ve terör finansmanı oluşturmaktadır.

Dünya´nın değişik bölgelerinde ve özellikle vergi cenneti diye adlandırılan yerlerde kara para aklama ve terör finansmanı arasındaki ilişkiye dikkat çeken FATF başkanı Paul Vlaanderen, ´Genelde kara para aklama işleriyle uğraşanların vergi kaçırma girişimlerinde de bulunduğunu´ belirtmesi konunun önemini net olarak ortaya koymaktadır.

Eldeki verilere göre terör finansmanından dev bir dinazor yaratıldığını anlamamak mümkün değildir.

Bu canavarın beslenmesinde pay sahibi olanlar yaptıklarının cezasını ileride yine terör canavarına yem olmakla çekeceklerdir.

Küresel ekonominin en büyük sorunlarından sayılan, ortalıkta serseri mayın gibi dolaşan terör ve zehir, Biyolojik-zehir finansmanından oluşan, kara paranın aklanıp piyasalara sürülmesidir.

Özellikle gelişmekte olan ülkelerle vergi cennetleri diye adlandırılan yerler ve buralardaki yasal esneklikler kara paranın küresel ekonominin içinde rahat hareket etmesini sağlamaktadır.

Uzmanlar insanların vahşi hayvanlarla avcılık, ticaret veya hayvanların yaşam alanlarını işgal etme yoluyla yakın temasa geçmesinin, yeni salgın hastalıkların yayılması riskini artıracağını açıklamıştır.

Bilim insanları vahşi hayvanların taşıdıkları virüsler aslında gezegenin sağlığıyla ilgili bir çevre sorunu olduğunu vurguluyor.

Bazı ülkelerin terör örgütleri tarafından yapılan evcil olmayan hayvanların ticaretinin yapılmasına göz yumması nesli tükenme tehlikesi olan vahşi hayvanlar için sorun yaratmaktadır. Bu hayvanların biyolojik silah projelerinde kullanılması ise İnsanlık adına kabul edilemez.

Vahşi hayvan türlerinin bünyelerinde, insanlara geçebilecek özellikteki virüslerin, başka sebeplerle tehdit altında olan diğer hayvan türlerine kıyasla, en az iki misli daha fazla olduğu ortaya çıkmışken hayvanlardan insanlara geçen hastalıkların tehlikeleri göz ardı edilmemelidir.

Piyasada dolaşan tahmini 2 trilyon dolar kara para ile uğraşanların vahşi hayvan ticaretinden elde edebilecekleri kazancın düşüklüğü, yıllardır belli gurupların vahşi hayvanlara karşı olan ilgisi, işlenmiş mamul (biyolojik ürün) av ve avcı değerlendirmesini gerektirmez mi?…

Bugün için yıllık 2 trilyon dolar civarında olan kara para terörü destekleyenler için kazançmış gibi kabul edilse de kontrölden çıkan ve yasa dışı yollardan aklanan kara paralar küresel ekonomide insanlık adına çok büyük sorunlar yaratacaktır.

Asırlardır farklı biçimlerde devam etmekte olan, günümüzde terör örgütlerinin eline geçme tehlikesi bulunan Biyolojik silah girişimleri ise insanlığa vurulacak en büyük darbelerden biri olacaktır.

Yıllardır yaşanmakta olan terör krizinin sebep olduğu olumsuzlukları görmemek, bu yüzden çekilen ve çekilecek acılara duyarsız kalmak mümkün mü?..

Erhan Yurdayüksel

11.03.2010 tarihli yazısı
www.erhanyurdayuksel.com