Ayşe Pınar: Pandemi sürecinde alışkanlıklarımız değişiyor

Küresel Pandemi salgını sonrasında toplumsal davranışların değişebileceğini kaydeden uzmanlar, fiziksel mesafe ve hijyen öneminin etkisini sürdüreceğini söylüyor.Zorunlu sosyal izolasyonun yerini tercih edilen izolasyonun alacağını kaydeden uzmanlar, bu dönemde öne çıkan dijitalleşmenin de yaygınlaşacağını öngörüyor.

Anekder Anadolu Ekoloji ve Kalkınma Derneği Basın ve Halkla İlişkiler Sorumlusu Ayşe Pınar yaptığı açıklamada;

“Anekder Ekoloji ve Kalkınma Derneği olarak uluslararası alanda yaptığımız araştırmalar sonucu pandemi ile ilgili elde ettiğimiz bilgileri kamuoyu ile sürekli paylaşıyoruz.

Yakın zamanda, ‘Global Goal : Unite for Our Future 27/06/20 Summit’ Küresel Hedef: Geleceğimiz İçin Birleşin 27/06/20 Zirvesi’ni ve ‘Global Goal : Unite for Our Future 27/06/20 Concert’ Küresel Hedef: Geleceğimiz İçin Birleşin 27/06/20 Konser’ini üyelerimiz, gönüllülerimiz, sevenlerimiz ve toplumumuzla paylaşmanın sevincini yaşadık. Ayrıca konseri izleyemeyenler www.edacco.eu sayfası üzerinden izleyebilirler.

Küresel salgın için aşının, tedavinin, son zamanlarda dünya gündemini meşgul eden Irkçılığın, fakirliğin önemini bu aktivitelerde Dünya starlarıyla birlikte bir kez daha izledik gördük.

 

Özellikle insan-doğa arasındaki uyumlu ilişki açısından insan merkezli yaklaşımların etkisiyle şekillenen bakış açısından kurtulmamız gerektiğini bu salgının, insanlığı hiç alışık olmadığı bir tür zorunlu sosyal izolasyon sürecine sokarak, hayatımızın kendi insiyatifimizin dışına çıkmasına neden olduğunu anladık.

Dijital ortamda gerçekleşen konser, yine bu ortamda dünyanın ileri gelen kişi ve kuruluşlarının temsilcileri tarafından verilen mesajlar bizlere böylesi potansiyel değişimlerin yaşamın her alanında sosyal ilişkilerin yeniden düzenlenmesini de beraberinde getireceğini göstermektedir.

Pandemi dönemi geçici olması halinde bile bireysel ve toplumsal risk olgusunun yeryüzünde daha fazla etkinliğini hissettireceği uzmanlar tarafından öngörülmektedir.

Bireylerin kendini içinde bulduğu zorunlu sosyal izolasyon, bilinç ve niyet durumlarını değiştiriyor.

Tabii ki bizim gibi fiziksel olarak daha yakın mesafeli sosyal ilişkiyi alışık kültürel yapıya sahip toplumların insanları için bu durumun sürekliliğine alışmak kolay olmayacaktır.

Dijitalleşme bu süreçten önce de hayatımızda vardı.

Pandemi döneminde evden sanal çalışma biçimleri önem kazandı.

Pandemi boyunca alışkanlık haline dönüşen dijital çalışma ve tüketim davranışları pandemi sonrasında birçok sektörde önemli oranda devam edecektir.

Pandemi ve sonrası sürecin yeni ekonomik alanların oluşumuna zemin hazırlayacağı da uzmanlar tarafından belirtilmektedir.

Özellikle ekonomistler sağlık alanında yatırımların artmasına paralel, virüsle mücadele eden ekipmanlar, kontrol sistemleri gibi yapay zeka odaklı iş alanlarına rağbetin artacağını öngörmektedir.

Virüs tehdidi dünya genelinde birçok küresel sorunun çözülmesi için önemli bir fırsat oluşturmaktadır.

Uluslararası anlaşmazlıkları çözebilen etkin bir faaliyet mekanizmasının tesisi ve küresel düzeyde risk oluşturan çevre kirliliği gibi birçok olumsuz durumun engellenmesi Ekoloji ve Kalkınma hedeflerini güçlü bir şekilde gündeme getirebilir.

Pandemi süresinde gözlemlenen hava kalitesinin gözle görülür bir iyileşmenin, dünya genelinde yaygınlaşan paylaşma, yardımlaşma, merhamet gibi önemli insani değerlerin, silahlı çatışmasızlık durumu gibi süreçlerin sürekliliği için küresel boyutta iş birliğinin geliştirilmesi önemlidir.

Bu açıdan bugün dünyamızda etkinliğini kaybetmiş mevcut uluslararası yapıların yenilenmesi ve yepyeni bir küresel işbirliği modellerine ihtiyaç duyulmaktadır.

Bütün bunlar için her şeyden önce zihinsel bir dönüşümün sağlanması gerekiyor. Özellikle insan-doğa arasındaki uyumlu ilişkinin devamlılığı açısından bu durum önem arz etmektedir.

Pandemi döneminde yaşanmakta olan ekonomik çöküntüye katkıda bulunabilmek amacıyla;

Sağlık, Turizm, Otomotiv, P20-Sıfır Karbon başlıkları ile uluslararası kurumlarla yaptığımız işbirliğini ülkemizin menfaatleri doğrultusunda kurum ve kuruluşlarla paylaşmaya hazırız.

Anekder Ekoloji ve Kalkınma Derneği olarak hedefimiz ülkemizi Ekoloji ve Kalkınma alanında yurtdışında en iyi şekilde temsil etmektir. Bu amacımıza ulaşmak için ülkemizde mevcut STK ları resmi ve özel kurum kuruluşları bizimle iş birliği yapmaya davet ediyoruz.” Dedi.