Deutsche Börse – NYSE Euronext birlikteliğine AB vetosu

Alman Borsası, Deutsche Börse’nin NYSE Euronext’le (New York ile Paris, Amsterdam, Brüksel ve Lizbon borsalarının oluşturduğu birlik) birleşerek küresel dev olma planı AB vetosuyla karşılaştı.
Adil rekabete ihlal oluşturacağı gerekçesiyle birleşmeye kırmızı ışık yakan AB Komisyonu, rekabet endişelerini hafifletmek için borsaların sunduğu önerilerin beklentileri karşılamaktan uzak olduğunu bildirdi.
DeutscheBörse’nin iştiraki olan Eurex ve NYSE Euronext’e bağlı Liffe, birbirleriyle sıkı rekabet halinde Avrupa merkezli finansal vadeli işlemlerin yüzde 90’ını gerçekleştiriyor. İki borsa ayrıca Avrupa’daki hisse senedi işlemlerinin yüzde 30’una aracılık ediyor. AB Komisyonu, birleşme halinde oluşacak tekelin rekabeti öldürerek Avrupa ekonomisine zarar vermesinden çekiniyor.
DeutscheBörse, 1 yıl önce NYSE Euronext’i 9,5 milyar dolara satın almaya karar vermiş ve aradan geçen sürede hisselerindeki düşüş nedeniyle birleşmenin maliyeti 7,3 milyar euroya gerilemişti.
AB Komisyonu’nun birleşmeyi veto etmesinin ardından 2 borsanın rekabet endişelerini giderecek yeni önerilerde bulunması ya da Avrupa Adalet Divanı’na gitmesi bekleniyor.

Leave a Reply

Your email address will not be published.