EaSI Programı: Teklif Çağrısı Bilgilendirme Toplantısı!..

EaSI Programı Teklif Çağrısı Çevrimiçi Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı

İstihdam ve Sosyal Yenilik -EaSI Programı kapsamında Sosyal Yenilik Çağrısı  Çevrimiçi Bilgilendirme Toplantısı 28 Ağustos 2020 Cuma günü saat 10:30’da Aile ve çalışma , Türkiye İş Kurumu, taşra ve merkez yetkilileri, Valilikler, Belediyeler, Yükseköğretim Akademisyenleri, Sivil sektör ve STK ların katılımlarıyla 585 kişi ile gerçekleşmiştir.

Avrupa Birliği Başkanlığı Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdürü Bülent Özcan başkanlığında EaSI bilgilendirme toplantısında  “En Savunmasız Durumlarda İnsanları Desteklemeyi Amaçlayan Bütüncül Müdahalelerin Oluşturulması ve Test Edilmesi (VP2020/03)” Teklif Çağrısı tanıtılmıştır.