GİZLİLİK

Belgoturk sitemizi ziyaret ederek, Belgoturk sitemizin üyesi olarak, Belgoturk üyelik sözleşmesini, web sitesinin kullanım koşullarının tamamını incelediğinizi, okuduğunuzu, içeriğini tamamen anladığınızı; bu sayfada belirtilen ve Belgoturk web sitesinde belirtilecek olan tüm hususları kayıtsız ve şartsız olarak kabul ettiğinizi ve onayladığınızı kabul ederek, belirtilen bu hususlar ile ilgili olarak herhangi bir itiraz ve defi ileri sürmeyeceğinizi açıkça kayıtsız şartsız beyan ve taahhüt etmiş oluyorsunuz.
Belgoturk web sitesinde(www.belgoturk.tv/be/com) kullanım koşulları yer almakta olup Belgoturk bu koşullarda değişiklik yapma hakkına sahiptir.
Belgoturk web sitesi kullanıcıları, www.belgoturk.com, www.belgoturk.be, www.belgoturk.tv adresine her yeni girişlerinde, güncellenmiş maddeleri kabul etmiş sayılacaklarını kabul, beyan ve taaahhüt ederler.
Belgoturk hizmeti, hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edecek şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanılamaz. Ayrıca Belgoturk altyapısı üzerine makul olmayan veya orantısız büyüklükte yük getiren herhangi bir işlem yapılamayacağını kullanıcı kabullenir, beyan ve taahhüt eder.
Web sitesinin içeriği ve yazılımı, her türlü fikri ve mali hakkı Inter- Media Bruxelles ASBL’ye aittir. Belgoturk web sitesi kullanıcıları, Belgoturk web sayfasını veya içindekileri izlemek ve/veya kopyalamak, çoğaltmak, değiştirmek amacıyla ya da izin ve yetki verilmeyen başka amaçlarla ve önceden Inter-Media Bruxelles ASBL’nin açık ve yazılı iznini almadan herhangi bir robot, örümcek veya başka otomatik aletler ya da manuel süreçler kullanmayacaklarını; bu içerikten türev eserler yaratmayacaklarını ya da bunları kamuya teşhir etmeyeceklerini, yayınları ve yayınlarda yer alan resim ve fotoğrafları kopyalamak suretiyle kullanmayacaklarını kabul beyan ve taahhüt ederler.
Belgoturk web sitesi kullanıcıları, www.belgoturk.tv/com/be web sitesinin çalışmasına müdahale etmek veya müdahaleye teşebbüs etmek amacıyla herhangi bir alet, yazılım veya araç kullanmayacaklarını, siteye yetkisiz olarak bağlanmayacaklarını ve işlem yapmayacaklarını, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmayacaklarını veya bunları kullanmayacaklarını kabul beyan ve taahhüt ederler. Aksi takdirde İnter-Media Bruxselles ASBL bu yüzden kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kaldığı her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için kullanıcıdan aynen rücu eder,kullanıcı kendisine rucu edilecek olan cezaları ödeyeceğini paşinen kabul beyan ve taahhüt eder.
www.belgoturk.tv/com/be (Belgoturk) web sitesi kullanıcıları, telif hakkına konu olan bilgi ve materyalleri açık bir izin almadan, geçerli bir savunması veya haklı bir sebebi olmadan yasadışı yollarla iletmek, kopyalamak, her ne sebeple olursa olsun kullanmak amacıyla Belgoturk web sitesini kullanamaz.Belgotürk web sitesinde yer alan yazıların sorumluluğu yazar ve haber yapımcılarına aittir.
Belgoturk web sitesi kullanıcıları ve/veya üyelerinin, www.belgoturk.tv/be/com web sitesini başka bir siteye bağlanmak amacıyla ya da siteye içerik ve/veya başka bilgiler yüklemek amacıyla kullanması da dahil, siteyi kullanmalarından ötürü üçüncü şahısların maruz kalabilecekleri zarar ve ziyanları, bu zararlar nedeniyle oluşan talepleri, bizzat kendileri ve/veya makul iştiraklerine, bağlı şirketlerine, memur ve temsilcilerine, diğer ortaklarına ve çalışanlarına tazmin edeceklerini ve onların bu zararlarını gidereceklerini beyan, kabul ve taahhüt ederler.
Inter-Media Bruxelles ASBL, Belgoturk web sitesinin kesintisiz veya hatasız olacağını ya da sitenin veya içeriğinin kullanılmasıyla ya da siteye bağlantı yapılmasıyla belirli sonuçların elde edileceğini garanti etmemekle birlikte, Belgoturk web sitesi kullanıcılarının ve üyelerinin, Belgoturk web sitesinden yükledikleri dosyalarda virüs ya da kirletici veya bozucu özellikler bulunmadığını da garanti etmediği gibi, doğrudan, dolaylı, piskolojik veya arızi zararlar neticesinde doğan/doğacak zararları ve cezai tazminatları da dahil olmak üzere, web sitesinin kullanılmasından kaynaklanabilecek zararlar için sorumlu tutulamaz.
Belgoturk web sitesi üyeleri, kendilerine tarafından belirlenmiş kullanıcı adı ve şifrelerini başka kişi ya da kuruluşlara veremezler. Aksi halde İnter-Media Bruxelles ASBL söz konusu kullanımdan doğan tazmin hakkını saklı tutmaktadır. Belgoturk üyelerinin Belgoturk (www.belgoturk.tv/be/com) üyeliğiyle sahip oldukları kullanım hakkı sadece kendilerine aittir, başkalarına hiçbir şekil ve şartta devredilemez.
Inter–Media Bruxelles ASBL, her zaman, tek taraflı olarak Belgoturk web sitesini sürekli veya geçici olarak durdurma hakkına sahiptir.
Belgoturk, kullanıcı ve üyelerinin bilgilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından, kullanıcı ve üyelerinin yazılım ve verilerine bu yolla gelebilecek herhangi bir zarardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Kullanıcı ve üyeler, bu hizmetin kullanılmasından dolayı uğrayabilecekleri zararlarla ilgili olarak Inter-Media Bruxelles ASBL’den herhangi bir tazminat talep etmemeyi peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir.
Inter-Media Bruxelles ASBL, www.belgoturk.tv/be/com web sitesi kullanıcıları ve üyelerinin, Belgoturk web sitesini ve alt yapısını yukarıda belirtilen şartlara ve yasalara aykırı olarak kullandığını tespit ederse, kullanıcıya karşı yasal haklarını yerine getirmek amacıyla yetkili makamlara bildirmek hakkına sahiptir. Ayrıca benzer bir durumda, gerekli gördüğü tedbirleri de almak hakkına sahiptir. Kullanıcı tüm bunları kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder.
Yukarıda belirtilen maddelerden bir ya da bir kaçını ihlal eden Belgoturk web sitesi kullanıcıları ve üyeleri, bu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumludurlar. Ayrıca bu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde Inter-Media Bruxelles ASBL’nin kullanıcıya karşı bu koşullara uyulmamasından dolayı tazminat hakkı saklı olacaktır. Kullanıcı tüm bunları kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder.
Belgoturk web sitesi kullanıcıları ve üyeleri, Belgoturk web sitesini kullanmakla, site hakkında veya site ile ilgili bir ihtilâfın çıkması halinde, bu ihtilâfın kanunlar ihtilâfı kurallarına bakılmaksızın Belçika kanunlarına tâbi olacağını ve bu kanunlara göre çözümleneceğini kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Brüksel Mahkemelerinin görev ve yer olarak yetkili olacağını da kabul beyan ve taahhüt etmiş olurlar.
*Sözleşmede yer alan Belgoturk Web sitesi (www.belgoturk.tv, www.belgoturk.com, www.belgoturk.be) İnter-Media Bruxelles ASBL’ye ait olup kullanıcılar bu durumu bilip anladığını kabul beyan ve taahhüt etmiş olurlar.

Leave a Reply

Your email address will not be published.