Anekder: Bugün Hayvanları Koruma Günü!..

Bugün Hayvanları Koruma Günü…Her yıl düzenli olarak kutlanan Hayvanları Koruma Günü bu yıl da büyük önemle kutlanıyor.

Anekder, Anadolu Ekoloji ve Kalkınma Derneği Halkla İlişkiler sorumlusu Ayşe Pınar, Yaptığı açıklamada:

“Efsanelere göre, Aziz Francesco hayvanlarla konuşabiliyordu.

Dünya Hayvan Gününün misyonu, “dünya çapında refah standartlarını iyileştirmek için hayvanların durumunu yükseltmektir. Dünya Hayvanları Koruma Günü kutlamalarını inşa etmek, hayvan refahı hareketini birleştirir ve onu dünyayı daha iyi bir yer haline getirmek için küresel bir güç haline getirir. Milliyet, din, inanç veya siyasi ideolojiye bakılmaksızın her ülkede farklı şekillerde kutlanır.Artan farkındalık ve eğitim sayesinde hayvanların her zaman duyarlı varlıklar olarak kabul edildiği ve her zaman saygı duyulduğu bir dünya yaratabiliriz.

Bu önemli gün aracılığıyla dostlarımızın haklarını doğru bir şekilde öğrenmek ve onların yaşam standartlarını iyileştirmek hepimizin görevi.

4 Ekim Hayvanları Koruma Günü, dünya çapında hayvanların yaşam standartlarını geliştirmek ve onlara daha iyi bir gelecek sağlamak için insanları harekete geçirmeyi amaçlamaktadır.

Hayvanları Koruma Günü, ekolojinin ve hayvanların koruyucu azizi olduğuna inanılan ‘Assisili Francesco’ günü olduğu için 4 Ekim olarak belirlenmiştir. Efsanelere göre, Aziz Francesco hayvanlarla konuşabiliyordu.

Hayvanların yaşamları bireylerin, işletmelerin ve ulusların davranışlarından ciddi bir şekilde etkilenmektedir. Bu nedenle, bu duyarlı varlıkların haklarının sağlanması ve etkili bir şekilde korunması gereklidir. Hayvanları Koruma Günü, her türden ve ülkeden hayvanları ve onların endişelerini kucaklamakta ve bunları gündeme getirmektedir.

Ne yazık ki ülkemizde ve dünyanın farklı yerlerinde hayvanlara karşı işlenen suçların oranının hiç de az olmadığını görüyoruz. Bu durumu değiştirebilecek ve dostlarımıza daha yaşanabilir bir dünya sunabilecek olan da bizleriz.

Unutmamalıyız ki, farkındalığın ve eğitimin artırılması ile tüm canlıların daha adil bir dünyada yaşaması için ortak bir anlayış geliştirebilir ve bunun yasal düzenlemelerle desteklenmesini sağlayabiliriz!..
Hayvanların doğal yaşam alanlarını yakarak, yıkarak yada kirleterek bozmadığımız, suni müdahalelerle doğal dengeyi bozmadığımız, tüm canlılarla uyum içinde yaşadığımız bir dünya hayaliyle 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kutlu olsun.” Dedi.

Bu bağlamda, 15 Ekim 1978’te UNESCO Paris merkezinde ilan edilen Hayvan Hakları Evrensel Bildirgesi maddelerini tekrar hatırlamakta fayda var:

1. Bütün hayvanlar yaşam önünde eşit doğarlar ve aynı var olma hakkına sahiptirler.

2. Bütün hayvanlar saygı görme hakkına sahiptir. Bu hakkı çiğneyerek onları sömüremezler. Bilgilerini hayvanların hizmetine sunmakla görevlidir. Bütün hayvanların insanca gözetilme, bakılma ve korunma hakları vardır.

3. Hiçbir hayvana kötü davranılamaz, acımasız ve zalimce eylem yapılamaz. Bir hayvanın öldürülmesi zorunlu olursa, bu bir anda, acı çektirmeden ve korkutmadan yapılmalıdır.

4. Yabani türden olan bütün hayvanlar, kendi özel doğal çevrelerinde karada, havada ve suda yaşama ve üretme hakkına sahiptir. Eğitim amaçlı olsa bile özgürlükten yoksun kılmanın her çeşidi bu hakka aykırıdır.

5. Geleneksel olarak insanların çevresinde yaşayan bir türden olan bütün hayvanlar uyumlu bir biçimde türüne özgü yaşam koşulları ve özgürlük içinde yaşama ve üreme hakkına sahiptir.

6. İnsanların yanlarına aldıkları bütün hayvanlar doğal ömür uzunluklarına uygun sürece yaşama hakkına sahiptir. Bir hayvanı terk etmek acımasız bir davranıştır.

7. Bütün çalışan hayvanlar iş süresi ve yoğunluğunun sınırlandırılması ve güçlerini artırıcı bir beslenme ve dinlenme hakkına sahiptir.

8. Hayvanlara fiziki ya da psikolojik bir acı çektiren deneyler yapmak hayvan haklarına aykırıdır. Tıbbi, bilimsel, ticari ve başkaca biçimlerdeki her türlü deneyler için de durum böyledir.

9. Hayvan beslenmek için yetiştirilmişse de bakılmalı, barındırılmalı, taşınmalı, ölümü de acı çektirmeden ve korkutmadan olmalıdır.

10. Hayvanlardan insanların eğlencesi olsun diye yararlanılamaz, hayvanların seyrettirilmesi ve hayvanlardan yararlanılan gösteriler hayvan onuruna aykırıdır.

11. Zorunluluk olmaksızın bir hayvanın öldürülmesi yaşama karşı suçtur.

12. Çok sayıda yabani hayvanın öldürülmesi demek olan her davranış bir soykırım, yani bir suçtur.

13. Hayvan ölümüne de saygı göstermek gerekir. Hayvanın öldürüldüğü şiddet sahneleri sinema ve televizyonda yasaktır.

14. Hayvanları koruma ve savunma kuralları, hükûmet düzeyinde temsil olunmalıdır. Hayvan hakları da insan hakları gibi yasayla korunmaktadır.

Çocuklarımızı hayvan sevgisiyle büyütelim ki o sevgi tüm dünyayı güzelleştirsin…