Anekder: “Küresel salgın finansal krize dönüştü!..”

Anadolu Ekoloji ve Kalkınma Derneği “Anekder”, Covid 19 sebebiyle fiziki şartlarda gerçekleştiremediği seminerlerine webinarlar düzenleyerek devam ediyor.

Türkiye’nin güçlü sivil toplum örgütleri arasında yer alan ‘ANEKDER’in konukları:

Av. Çağla Sağaltıcı Soycan (Moderatör): Uluslararası Çevre Hareketi ve Yeşil Mutabakat,

Av. Serdar Ersöz: Pandemide Elazığ ekonomisi,

Av. Serhan Dede: Pandeminin Bursa’daki ekonomi ve sosyal hayat üzerindeki etkileri,

Av. Ahmet Sağtaş: Denizli ekonomisi ve pandeminin etkileri,

Av. Selahattin Meriç: Pandeminin yargı, barolar ve avukatlar üzerindeki etkileri.

Av. Çağla Sağaltıcı Soycan moderatörlüğünde ‘Pandemide Ekonomi’ başlığı ile ikincisi gerçekleşen ‘webinar’a; İş dünyası temsilcileri, STK’lar, dernek üyeleri ve gönüllüleri yoğun ilgi gösterdi.

Soycan, Covid-19’un bir sağlık sorunu olmanın ötesinde küresel, ekonomik ve toplumsal bir krize neden olduğunu, bu kapsamda dünyadaki kriz yönetimi çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini, küresel salgının bir finansal krize dönüştüğünü belirterek Anekder Anadolu Ekoloji ve Kalkınma Derneği tarafından düzenlenen ‘Pandemide Ekonomi’ webinarında toplumu bilinçlendirmek amacıyla konusunda uzman meslektaşları ile birlikte sorunları gündeme aldıklarını ifade etti.

2019 yılında kurulan Anadolu Ekoloji ve Kalkınma Derneği “ANEKDER” ekoloji, sürdürülebilirlik ve kalkınma alanında gelişmeler kaydetmeyi öncelikli hedef olarak benimseyerek; Türkiye ile Avrupa Birliği arasında ekoloji, kalkınma, tanıtım, kültürel ve sosyal alanlarda ilişkileri geliştirmeyi amaçlıyor.

“ANEKDER”, bu amaç doğrultusunda siyasetçiler, iş camiası, sivil toplum örgütleri ve vatandaşlar arasındaki ilişkileri ekolojik, kültürel faaliyetler ve ortak değerler yoluyla geliştirmeyi ve ülke tanıtımına yurt dışında katkıda bulunmayı hedefliyor.