Covid-19: Belçikalıların yüzde 4.3’ünün antikor geliştirdiği tesbit edildi

Belçikalı sağlık enstitüsü Sciensano, Flaman Kızılhaçı ve Kan Servisi tarafından yayınlanan bir araştırmaya göre, Belçikalıların yaklaşık yüzde 4.3’ü Coronavirüs’e (Covid-19) karşı antikor geliştirdi ve bağışıklık kazanıyor.

Sciensano’ da görevli immünolog Isabelle Desombere, “Bu çalışma sayesinde virüsün bulaştığı sağlıklı popülasyonun yüzdesini belirlemek istiyoruz.” Dedi…

Sciensano’ya yetkililerine göre, çalışma, 30 Mart ve 14 Nisan’da Flanders’da ve 14 ila 16 Nisan’da Wallonia’daki Brüksel’de toplanan kan örneklerine dayanıyor ve örneklerin Belçika’daki aktif popülasyonu temsil ettiği belirtiliyor.

Araştırmacılar, Covid-19’a olası bağışıklık anlamına gelen kandaki antikorların varlığının iki haftada iki katına çıktığını buldular: 30 Mart’ta Flanders’ta alınan örneklerde yüzde 2.1’den Nisan 14’te alınanlarla yüzde 4.1’e yükseldi.

Genel olarak, nüfusun yaklaşık yüzde 4.3’ü, Walvid, Brüksel ve Flanders arasında çok az farkla Covid-19’a karşı antikorlar geliştirdi ve bu araştırmaya göre, kolektif bağışıklığın yavaş ama emin bir şekilde geliştiği sonucuna varıldı, ancak şimdilik, hala veriler düşüktü.

Dr.Desombere: “Bu çalışma için, yalnızca önceki haftalarda herhangi bir Covid-19 semptomu göstermeyen kişilerden kan örnekleri test ettiğimizden, SARS-CoV-2’ye karşı antikor geliştiren popülasyonun yüzdesi muhtemelen artmıştır”. Dedi…