EDACCO: AB Komisyonu ‘Green Deal’ Projesine hız verdi

Avrupa Komisyonu ,”European Green Deal” Avrupa Yeşil Anlaşması fonu ile ilgili çalışmalara pandemi döneminde zora düşen sektörlere destek vermek amacıyla hız verdi.

‘Edacco, Ecological Development,’ Kurumu ‘Avrupa için Yeşil Anlaşma’ fonu ile ilgili yaptığı açıklamada:

“İklim değişikliği ve çevresel bozulma Avrupa ve dünya için varoluşsal bir tehdittir.
Bu zorlukların üstesinden gelmek için Avrupa, Birliği modern, kaynak verimli ve rekabetçi bir ekonomiye dönüştüren yeni bir büyüme stratejisine ihtiyaç duymaktadır.

Avrupa Yeşil Anlaşması, AB’nin ekonomisini sürdürülebilir kılmak için yol haritasıdır.

Bu, iklim ve çevresel zorlukları tüm politika alanlarında fırsatlara dönüştürerek ve geçişi herkes için adil ve kapsayıcı hale getirerek gerçekleşecektir.

Avrupa Yeşil Anlaşması; Temiz çevre anlayışıyla, sürdürülebilir bir ekonomiye geçerek kaynakların verimli kullanımını artırmayı, biyolojik çeşitliliği geri kazanmayi ve kirliliği azaltmayı hedeflemekte, ayrıca gerekli yatırımları ve mevcut finansman araçlarını kullanarak, adil ve kapsayıcı bir geçişin nasıl sağlanacağını bildirmektedir.

AB, 2050’de karbon salımının sıfır olacağı ilk kıta olmayı hedeflediklerini açıklamıştır.

Bunu gerçekleştirmek için politik taahhüdü yasal bir zorunluluk ve yatırıma dönüştüren bir Avrupa İklim Yasası önerilmiştir.

Ekolojik kalkınma hedefine ulaşmak, AB ekonomisinde yer alan tüm sektörlerin,
Çevre dostu teknolojilere yatırım yapması,

Yenilikçi sanayinin desteklenmesi,

Özel ve toplu taşımacılığın daha temiz, daha ucuz ve daha sağlıklı formlara uygun olması,
Enerji sektörünün karbondan arındırılması (Sıfır Karbon hedefi)

Binaların daha fazla enerji verimliliği ile donatılmasının sağlanması,

Küresel çevre standartlarını iyileştirmek için uluslararası ortaklarla çalışılması hedeflenmektedir.

AB ayrıca, yeşil ekonomiye geçişten en çok etkilenen insanlara, işletmelere ve bölgelere yardımcı olmak için finansal destek ve teknik yardım sağlayacaktır.

‘Adil Geçiş Mekanizması’ olarak bir başlık altında toplanan destek proğramı ekonomiden olumsuz yönde etkilenen bölgelerde 2021-2027 döneminde en az 100 milyar euro kaynak sağlamaya yardımcı olacaktır.

Açıklamaları AB Komisyonu tarafından yapılmış ve Avrupa için Green Deal ile ilgili çalışmalar hız kazanmıştır.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, “European Green Deal” Avrupa için Yeşil Anlaşma fonunu 1 Trilyon euro olarak açıklamıştı.

“European Green Deal” çalışmalarıyla ilgili ‘Edacco, Ecological Development,’ Kurumu olarak, ilgili birimlerimiz ve temsilciliklerimiz aracılığı ile üyelerimize, gönüllülerimize ve Resmi, özel kurum ve kuruluşlara, STK’ lara gerekli hizmet ve desteği vermekteyiz.

Ayrıca Avrupa Komisyonu tarafından:

14 Temmuz’da İnovasyon Fonu’nun ilk çağrısının başvuru süreci hakkında bir web semineri düzenliyor.
Bu seminer www.edacco.org resmi web sitesinden canlı olarak yayınlanacaktır.

Web semineri 14/07/2020 14.00 – 16.00 BSİ saatlari arasında gerçekleşecektir.

(yayın için kayıt gerekli değil, yayın şifresiz olacaktır).

Web semineri sırasında İnovasyon Fonu’nun temel özellikleri kısaca sunulacaktır,
başvuru formları adım adım açıklanacaktır.

Katılımcıların soruları ‘Edacco, Ecological Development,’ Kurumunun görevlileri tarafından cevaplandırılacak. Seminerle ilgili her türlü bilgiye www.edacco.org resmi web sitesinden ulaşmak mümkün.