Otomotiv üretim ve pazarı darbe aldı

Pekin-Otomotiv-Fuarı-2Gelecek 15 yılda otomotiv pazar ve üretiminin yoğun bir şekilde Asya ülkelerine kayması, dünya otomotiv üretiminin yaklaşık yüzde 50’sinin BRIC ülkelerinde gerçekleşmesi bekleniyor

Otomotiv Distribütörleri Derneği’nin Dünya ve Türkiye Otomotiv Sektörü Raporu’ndan derlenen bilgiye göre, 2028’de dünya otomotiv üretiminin yaklaşık yüzde 50’si Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin’de (BRIC) olacak.

Söz konusu dönemde Türkiye’nin küresel otomotiv üretimindeki payının yüzde 1,7’ye ulaşması beklenirken, dünya otomotiv pazarı içindeki payının ise yüzde 1’ler civarında yatay bir seyir izlemesi öngörülüyor.

Rapora göre, önümüzdeki 15 yıl içerisinde gerek pazar gerek üretim açısından en büyük atılım Çin ve Hindistan tarafından yapılacak. 2028 yılında dünyada üretilen her 100 araçtan 27’si, satılan her 100 araçtan ise 28’i Çin’de olacak. Benzer şekilde Hindistan’ın üretim payı da yüzde 5’ten yüzde 17’ye, pazar payı ise yüzde 4’ten yüzde 15’e ulaşacak.

Asya-Pasifik üretimde başa oynuyor

Söz konusu dönemde Brezilya ve Rusya’nın pazar paylarında düşük oranlı azalış, üretimlerinde ise yükseliş bekleniyor. Bu dönemde küresel otomotiv üretiminin, gelişmekte olan ülkelerdeki pazar artış hızına bağlı olarak batıdan doğuya kaymaya devam edeceğine yönelik yüksek bir beklenti bulunuyor.

2028 yılına kadar otomotiv üretiminde en yüksek artış ise Çin, Hindistan, Endonezya ve Tayland olmak üzere Asya-Pasifik bölgesinde gerçekleşecek.

Özellikle Çin ve Hindistan’daki zenginleşmenin, beraberinde otomotiv pazarında da önemli bir artışı getirmesi bekleniyor. Yapılan araştırmalara göre, 2025 yılına kadar en hızlı gelir artışı sağlayacak 25 şehrin 15’i Çin’de, 2’si ise Hindistan’da bulunuyor. Bu kapsamda Çin ve Hindistan’daki otomotiv üretiminin kümülatif artış oranlarının sırasıyla yüzde 101 ve yüzde 450 olacağı tahmin edilirken, Japonya’daki toplam üretimde yüzde 9,8 düşüş yaşanması öngörülüyor.

Söz konusu dönemde Doğu Avrupa ve Latin Amerika ülkelerindeki üretim paylarının da dünya ortalamasından daha hızlı artması bekleniyor. Otomotiv pazarına bakıldığında yüzde 137 oranında büyüyecek olan Asya-Pasifik pazarını, yüzde 91 ile Doğu Avrupa takip edecek. Kuzey Amerika ve Batı Avrupa bölgelerindeki otomotiv pazarındaki büyümenin (Japonya hariç) diğer bölgelerin gerisinde kalması bekleniyor.

Otomotiv üretim ve pazarı darbe aldı

Raporda dikkat çeken diğer bir ayrıntı ise küresel otomotiv üretim ve pazarına yönelik. Dünyada, 2028 yılına kadar olan sürece yönelik yapılan tahminlerde otomotiv pazarının ve üretiminin özellikle Asya’da yükseleceği öngörülse de küresel otomotiv üretimi ve pazarının 2008 yılında başlayan küresel ekonomik kriz nedeniyle darbe aldığına dikkat çekiliyor.

Gelişmekte olan ülkelerin de etkisiyle dünyada otomotiv üretiminin 2010 yılından itibaren kriz öncesi bulunduğu noktayı geçmesine karşılık, Avrupa’da halen kriz öncesindeki üretim seviyelerine ulaşılamadığına işaret ediliyor.

Türkiye’de otomotivin etkinliği artıyor

Türkiye’deki kayıtlı ekonomide otomotiv sektörünün payı, hem işyeri sayısı hem de istihdam edilen kişilerin sayısı itibariyle artış gösteriyor. Türkiye’deki toplam işyerleri içinde otomotiv ticareti, bakımı ve onarımını yapan işyerlerinin payı 2009 yılında yüzde 1,3 seviyesinde bulunurken, söz konusu rakam 2013 Aralık ayında yüzde 2,2’ye çıkmış bulunuyor.

Benzer bir artış otomotiv imalat sanayinde de yaşanıyor. 2009 yılında otomotiv imalatı yapan işyerlerinin Türkiye’deki toplam işyeri sayısına oranı yüzde 0,7’den, 2013 yılında yüzde 1,2’ye yükseldiği, otomotiv imalatının toplam istihdamdaki payının ise yüzde 1,4’ten yüzde 3,8’e ulaştığı kaydediliyor.

Leave a Reply

Your email address will not be published.