Green Deal: İzleme ve Yönlendirme Kurulu 9. Toplantısı Gerçekleştirildi

TÜBİTAK tarafından düzenlenen Ufuk 2020 Programı İzleme ve Yönlendirme Kurulu (İYK) 9. Toplantısı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Avrupa Birliği Başkanlığı, KOSGEB, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ve TOBB’un katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantıda, Avrupa Birliği’nin Ar-Ge ve yenilik alanında çerçeve programı olan Ufuk 2020’ye katılım sürecinde elde edilen kazanımlar, İYK çalışma gruplarının faaliyetleri, 2021-2027 Ufuk Avrupa Programına yönelik hazırlık çalışmaları ve Ufuk 2020 Avrupa Yeşil Mutabakat teklif çağrısı tanıtım ve bilgilendirme etkinlikleri gündeme alınarak toplantıya katılan ilgili paydaşlar ile istişare edildi.

 

eu-greendeal