Rahmi Turan: Demirel ve Tayyip

Rahmi Turan-2013-1Demirel 90 yaşına girdi… Peki, ilerleyen yaşı onu durdurdu mu? Hayır!
Demirel, 2013 yılında, 13 yabancı devlet adamı ile görüştü,
26 yabancı büyükelçiyi kabul etti,
Medyaya 39 röportaj verip TV çekimleri yaptı,
Yurt içi ve yurt dışı toplam 7434 kilometre yol kat etti,
60 tören, açılış ve sanatsal etkinliğe katıldı,
3 konferans verdi,
Toplam 4677 kişiyi kabul etti,
24 bin 255 kişi ile telefonla görüştü,
207 bin 738 kişiyle yazıştı.
Bu, gerçekten takdire değer, müthiş bir enerjinin ifadesidir.
Siyasi parti liderleri bile böyle performans gösteremiyor.
* * *
Demirel’in uzun yıllar önce muhalefet lideri iken (sanıyorum 1987 yılı idi) bana anlattığı “Bir sadrazam fıkrası”, günümüze çok uyuyor.
İlginç bulduğum bu fıkraya “Baba’dan Fıkralar” ve “Demirel’den Dinlediğim Fıkralar” adlı kitaplarımda da yer vermiştim. Okuyalım:
* * *
Eski sadrazam, yeni sadrazama görev devrederken kapalı 3 zarf bırakmış:
“Başın sıkışırsa birinci zarfı, biraz daha sıkışırsa ikici zarfı, çok sıkışırsa da üçüncü zarfı açarsın!” demiş.
Yeni gelen bir süre uğraşmış, didinmiş, işleri düzene koyamamış.
Her şey daha kötüye gidince aklına eski sadrazamın kendisine bıraktığı zarflar gelmiş. Birincisini açmış.
Mektupta “Senden öncekileri kötüle!” diye yazılı.
Başlamış kötülemeye…
Gidene, demediğini bırakmamış ama fayda etmemiş…
Bu kez ikinci zarfı açmış:
“Etrafını kötüle!”
O da bunu yapmış ve çevresi için demediğini bırakmamış ama yine işler berbat!
Bu sefer “Son çare” diyerek üçüncü zarfı açmış.
Zarftan çıkan küçük pusulada şunlar yazılı:
“Sen de üç zarf hazırla!”
* * *
Bu hikâyeden alınacak ders nedir?
Günümüzdeki durum ne?
Başbakan Tayyip Bey birinci zarfı açtı, kendinden öncekileri kötüledi.
İkinci zarfı açtı, çevresini (polisleri, savcıları, partiden istifa eden vekilleri vs.) kötüledi.
Şimdi sıra üçüncü zarfta!
Tayyip Bey’in de üç zarf hazırlama zamanı geldi!
“Arkana Bakma, O Tarafa Gitmiyorsun” 
Alper Kul’un mesleği aslında yazarlık değil… Çeşitli büyük şirketlerde satış hacminin gelişiminden sorumlu müdür olarak görev yapan ve o şirketlerin milyonlarca liralık cirolara gelmesini sağlayan başarılı bir eleman… Çok iyi İngilizce, yeteri kadar İtalyanca ve İspanyolca biliyor.
Alper Kul “Arkana Bakma O Tarafa Gitmiyorsun” adlı ilginç bir kitap yazmış…
Bu kitapta “Türkiye’nin problemi insan kaynağı problemidir” diyerek ülkemizin gerçeklerini anlatıyor ve “Bu kitap, ümidin, aklın ve sevginin kitabıdır.” diyor
Kitaptaki tavsiyeleri her Türk gencinin okumasında büyük yarar var.
Kitabın diğer bir ilginç yanı da “Türkiye’nin 8 gerçek profesyoneli” diye nitelendirdiği 8 kişiye fotoğraflarıyla birlikte özel bir yer vermesi…
Yazar, bu gruba beni de koymuş. Teşekkür ediyorum.
* * *
Alper Kul’un “Türkiye’nin gerçek profesyonelleri” olarak nitelediği 8 isim şunlar:
Muhtar Kent (Coca Cola Başkanı)
Rahmi Turan (Gazeteci)
Mehmet Öz (Profesör Doktor)
Onur Güntürkün (Prof. Doktor)
Coşkun Aral (Gazeteci)
Nasuh Mahruki (Profesyonel dağcı)
Ahmet Yamaner (Seramikçi)
Dr. Rıza Kadılar (Yönetici)
* Omega Yayınları (0 212 512 21 58)
Te­bes­süm
Züğürtlüğün sefası!
Eski devrin ünlü haydutları Kırk Haramiler, bir kervanın yolunu keserler.
Kervanda bir de Bektaşi vardır. Haramiler, Bektaşi’nin parasız pulsuz biri olduğunu bildikleri için “Sen bir kenara çekil” der ve diğer yolcuları tepeden tırnağa soyarlar!
Bektaşi de bir ağacın altına uzanıp Haramileri seyrederken, bir yandan da çubuğunu tüttürür…
Haramiler soygunu bitirip gittikten sonra diğer yolcular “Yahu ayıp değil mi?” derler, “Sende hiç vicdan yok mu? Herifler paralarımızı alıp bizi soyarken sen çubuğunu tüttürüp durdun!”
Bektaşi, “Hadi oradan lan keratalar’’ der “Ben açken bir lokma ekmek mi verdiniz? Bana ne sizin paralarınızdan! Kırk yılda bir züğürtlüğümün sefasını sürüyorum!”
Gü­nün Sö­zü
Adalet ile zulüm aynı yerde barınamaz!
SÖZCÜ
Yolsuzluklar-2014-1

Leave a Reply

Your email address will not be published.