En iyi 500 üniversite arasına 6 Türk üniversitesi

Hollanda’daki Leiden Üniversitesi’nce açıklanan ”dünyanın en iyi 500 üniversitesi” arasında Türkiye’den 6 üniversite girdi.
İlk 500’e giren Hacettepe, ODTÜ, Ankara, Ege, İstanbul ve Gazi üniversiteleri, oluşturulan 25 listenin tümünde de yer buldu.
ODTÜ Enformatik Enstitüsü bünyesinde oluşturulan University Ranking by Academic Performance (URAP) Laboratuvarları Başkanı Prof. Dr. Ural Akbulut, sıralamayla ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, Web of Science veri tabanından 2005–2009 yılları arasında yayımlanan makale, mektup ve incelemeler esas alınarak hazırlanan Leiden Üniversitesi sıralamasının http://www.leidenranking.com adresinde ilan edildiğini bildirdi.
Verilerin, temel bilimler ve sosyal bilimler alanında yapılan yayınlardan oluştuğunu anlatan Akbulut, Leiden sıralamasında bu yıl yayın kalitesini ölçen yeni bir kriterin yer aldığını söyledi. Bu yeni kriterin üniversitelerin yayınlarının yüzde kaçının dünyada en çok atıf alan makalelerin yüzde 10’luk dilimde yer aldığını ölçtüğünü belirten Akbulut, sıralama bu yıl üniversitelerin diğer kurumlarla yaptığı ortak yayınlara da yer verdiğini bildirdi.
Leiden Üniversitesinin, tüm kriterlerden elde edilen puanları toplayarak tek bir sıralama listesi yapmadığını, bunun yerine, kullanıcılara esneklik sağlamak amacıyla her bir kriter için ayrı sıralama tablosu verdiğini anlatan Akbulut, tüm seçenekler kullanıldığında 25’ten fazla tablonun ortaya çıktığını söyledi.
Bu tabloların tümünde ana listede yer alan 6 Türk üniversitesinin yer bulduğunu bildiren Akbulut, seçenekler arasında bazı sınırlamalara yer verilerek farklı tablolar üretilebildiğini dile getirdi.
-Türk üniversitelerinin durumu-
Akbulut, Leiden Üniversitesi tarafından geçen yıl yapılan sıralamada ilk 500’de 9 Türk üniversitesinin yer aldığını anımsatarak, yeni 2011-2012 sıralamasında ise dünyanın ilk 500 üniversitesi arasına sadece 6 Türk üniversitesinin girebildiğini bildirdi.
İlk 500’e girebilen üniversitelerin Hacettepe, ODTÜ, Ankara, Ege, İstanbul ve Gazi üniversiteleri olduğunu kaydeden Akbulut, geçen yıl ilk 500’de yer alan İstanbul Teknik Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi ve Dokuz Eylül Üniversitesinin bu yılki ilk 500 arasına giremediğini belirtti.
Akbulut, Leiden sıralama tablolarının, üniversitelerin boyut normalizasyonu, diğer kurumlarla yapılan ortak yayınlar kurumlara dağıtılarak ve İngilizce olmayan yayınlar da hesaba katılarak hazırlandığını ifade etti. Akbulut, URAP tarafından açıklanan dünya üniversiteler sıralaması ile Hollanda’nın açıkladığı listenin pek çok açıdan parallellik gösterdiğini, bunun nedeninin de her iki kurumun da bu yılki sıralamada yayın kalitesine daha fazla ağırlık vermesi olduğunu ifade etti.
Akbulut, URAP’ın Lieden Üniversitesi’nce hazırlanan tabloları özetlediğini de bildirdi.
Buna göre, Leiden Üniversitesi’nin hazırladığı 2005–2009 yılları arasında dünyada en çok atıf alan yüzde 10’luk dilime giren yayınların oranını gösteren tablo ile Türkiye derecelerinin karşılaştırması şöyle:
Tablo. 1. PP Top10 yüzde İndikatörü
Üniversite Dünya Sıralaması
ODTÜ………………….375
Ege Üniversitesi ………467
Hacettepe Üniversitesi….489
Gazi Üniversitesi………493
Ankara Üniversitesi…….496
İstanbul Üniversitesi ….497
Tablo. 2. MCS İndikatörü
2005 – 2009 yılları arasında yayın başına düşen ortalama atıf sayısına göre (normalizasyon yapılmadan önce) sıralama tablosu da şöyle:
Üniversite Dünya Sıralaması
-Hacettepe Üniversitesi……467
-İstanbul Üniversitesi…….468
-Ege Üniversitesi…………475
-ODTÜ……………………478
-Ankara Üniversitesi………486
-Gazi Üniversitesi………..488
Tablo. 3. MNCS İndikatörü
2005 – 2009 yılları arasında normalizasyon yapılmış yayın başına düşen ortalama atıf sayısı tablosu şöyle: (normalizasyon işlemi yapılırken yayın alanı, yayın yılı ve yayın türü dikkate alınmıştır)
Üniversite Dünya Sıralaması
ODTÜ……………………..408
Ege Üniversitesi ………….455
Gazi Üniversitesi………….488
Hacettepe Üniversitesi……..489
İstanbul Üniversitesi………492
Ankara Üniversitesi………..494
Tablo. 4. P İndikatörü
2005 – 2009 yılları arasında üretilen toplam yayın sayısı tablosu şöyle:
Üniversite Dünya Sıralaması
Hacettepe Üniversitesi….242
İstanbul Üniversitesi ….245
Ankara Üniversitesi…….309
Gazi Üniversitesi………320
Ege Üniversitesi ………336
ODTÜ………………….397
Tablo. 5. PP Collab. İndikatörü
2005 – 2009 yılları arasında diğer üniversitelerle üretilen ortak yayınların oranı tablosu şöyle:
Üniversite Dünya sıralaması
Ankara
Üniversitesi…………….450
ODTÜ……………………460
Gazi Üniversitesi………. 470
Hacettepe Üniversitesi……487
İstanbul Üniversitesi…….491
Ege Üniversitesi ………. 492
Leiden Üniversitesi’nin dünya sıralamasında yer alan üniversitelerin URAP’ın yaptığı Türkiye sıralamasındaki durumları:
Hacettepe Üniversitesi 2 Birincilik, 1 Üçüncülük ve 2 Dördüncülük
ODTÜ 2 Birincilik, 1 İkincilik, 1 Dördüncülük ve 1 Altıncılık
Ankara Üniversitesi 1 Birincilik, 1 Üçüncülük, 2 Beşincilik ve 1 Altıncılık
Ege Üniversitesi 2 İkincilik, 1 Üçüncülük, 1 Beşincilik ve 1 Altıncılık
İstanbul Üniversitesi 2 İkincilik, 2 Beşincilik ve 1 Altıncılık
Gazi Üniversitesi 2 Üçüncülük, 2 Dördüncülük ve 1 Altıncılık

Leave a Reply

Your email address will not be published.