Bakanlık ‘ÇYDD’ hakkında açıklamada bulundu

ÇYDD-2013-1“ÇYDD’ye iktisadi işletme nezdinde kurumlar vergisi tesis edilmesi kanun ve mevzuat gereği.”

PLUS-Maliye Bakanlığı, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) tarafından gelir elde etme amacıyla gerçekleştirilen kermes faaliyeti ile çelenk hizmetlerinin sürekli nitelik arz ettiği, dolayısıyla derneğe bağlı iktisadi işletmenin oluştuğu kabul edilerek, anılan “iktisadi işletme” nezdinde kurumlar vergisi mükellefiyeti tesis edilmesi işleminin kanun ve ilgili mevzuat gereği olduğunu bildirdi. Maliye Bakanlığı, söz konusu faaliyetlerin herhangi bir kamu kuruluşu, il özel idaresi veya belediye tarafından yapılması halinde de aynı şekilde vergileme yapıldığına dikkat çekti.

Maliye Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada son günlerde Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ne ilişkin bilgi eksikliğinden kaynaklı bazı haberlerin yoğun bir şekilde yapıldığının görüldüğüne dikkat çekilerek, bu nedenle dernek ve vakıf faaliyetlerine ilişkin teknik açıklamanın kamuoyu ile paylaşılmasının zorunlu görüldüğü bildirildi. Kurumlar Vergisi Kanunu uyarınca, dernek ve vakıfların tüzel kişilikleri itibarıyla kurumlar vergisinin konusuna girmediğinden, bunların kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunmadığını belirten Maliye Bakanlığı, dolayısıyla, dernek ve vakıflara yapılan bağışlar nedeniyle vergilendirme yapılmasının mümkün olmadığını dile getirdi.

Ancak, Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 2/5 inci maddesi uyarınca, dernek veya vakıflara ait veya bağlı olup faaliyetleri devamlı bulunan ve şirket veya kooperatif şeklinde yürütülmeyen ticari, sınai ve zirai işletmeler ile benzer nitelikteki yabancı işletmelerin “iktisadi işletme” adı altında kurumlar vergisine tabi tutulduğunu vurgulayan Bakanlık, dernek ve vakıflarda olduğu gibi devlete, il özel idarelerine, belediyelere veya diğer kamu idarelerine ait veya bağlı aynı nitelikteki işletmelerin de “iktisadi kamu kuruluşu” adı altında kurumlar vergisine tabi tutulduğunu ifade etti.

“KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFİ KABUL EDİLMELERİNE MANİ DEĞİL”
Maliye Bakanlığı, Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 2/6’ncı maddesine göre, “İktisadi Kamu Kuruluşu” ile “iktisadi işletmelerin” kazanç amacı gütmemeleri, tüzel kişiliklerinin olmaması, bağımsız muhasebelerinin ve kendilerine ayrılmış sermayelerinin veya iş yerlerinin bulunmaması, mal ve hizmet bedelinin sadece maliyeti karşılayacak kadar olması, kar edilmemesi veya karın kuruluş amaçlarına tahsis edilmesi, bunların kurumlar vergisi mükellefi kabul edilerek vergilendirilmelerine mani olmadığını bildirdi.

TÜRKİYE KIZILAY DERNEĞİ ÖRNEĞİNİ VERDİ
Maliye Bakanlığı açıklamasında şunları kaydetti:
“1 seri numaralı Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde; ‘iktisadi işletmenin un-surları, ticari faaliyetin de temel özelliklerinden olan, bir organizasyona bağlı olarak piyasa ekonomisi içerisinde bedel karşılığı mal alım-satımı, imalatı ya da hizmet ifaları gibi faaliyetleridir. Kanun, bu gibi halleri tek tek saymak yerine, dernek ya da vakıf tarafından piyasa ekonomisi içerisinde icra edilen tüm iktisadi faaliyetleri kapsama almıştır’ açıklamasına yer verilmiştir.

Anlaşılacağı üzere bir dernek veya vakfa bağlı iktisadi işletmenin varlı-ğından bahsedilebilmesi için, iktisadi işletmenin; dernek veya vakfa sermaye veya idari bakımdan bağlı olması, sermaye şirketi veya kooperatif şeklinde kurulmamış olması, ticari, sınai veya zirai alanda devamlı olarak faaliyette bulunulması gerekmektedir. Devamlı olarak faaliyette bulunmaktan kasıt, bir hesap dönemi içerisinde ticari mahiyet arz eden işlemlerin birden fazla yapılmasıdır.

Bu açıklamalar ışığında, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği tarafından gelir elde etme amacı çerçevesinde gerçekleştirilen kermes faaliyeti ile çelenk hizmetleri-nin sürekli nitelik arz ettiği, dolayısıyla derneğe bağlı iktisadi işletmenin oluştuğu kabul edilerek, anılan ‘iktisadi işletme’ nezdinde kurumlar vergisi mükellefiyeti tesis edilmesi işlemi kanun ve ilgili mevzuat gereğidir. Söz konusu faaliyetlerin herhangi bir kamu kuruluşu, il özel idaresi veya belediye tarafından yapılması halinde de aynı şekilde vergileme yapılmaktadır. Türkiye Kızılay Derneği’ne bağlı olarak mükellefiyet tesis ettirilerek kurumlar vergisi ödemekte olan iktisadi işletmeler konuya ilişkin örnek olarak verilebilir.”ANKA

Leave a Reply

Your email address will not be published.