Çin'de yerel yönetimlere ait milyarlarca dolarlık usulsüzlük saptandı

Çin’de yerel yönetimlere ait borçların 84 milyar dolarlık bir kesiminde usulsüzlük saptandığı bildiriliyor.
Milli Muhasebe Bürosu’na göre bu usulsüzlükler arasında ‘usulsüz kredi garantileri’, ‘teminatlarda usulsüzlük’ ve ‘kayıtlı sermayenin ödenmesinde yolsuzluk’ da var.
Yerel yönetimlerin elindeki batık borçlar da giderek artan bir kaygı kaynağı.
Resmi verilere göre 2010 yılında yerel yönetimlerin altına girdiği borcun miktarı 1,7 trilyon dolar.
Yerel yönetimler, ekonomik büyümeyi sürsürmeye yönelik projeleri fonlamak için Çin bankalarından borç alıyor.
Konuyla ilgili devlet dairesine göre 2010 sonunda Çin’deki toplam banka kredilerinin yüzde 80’i yerel yönetimler tarafından kullanılmış.
Ancak, dünyanın en hızlı büyüyen ekonomisine sahip olan Çin’de kamu projelerinde usulsüzlük ve yolsuzluk iddiaları giderek artıyor.
Özellikle büyük altyapı projelerinin bir çoğunda sorunlu uygulamalar olduğu iddiaları var.
Bu konu, önümüzdeki yıllarda büyük kamu projelerine 1.5 tilyon harcamayı planlayan ülke için gündemin ön sıralarındaki sorunlardan biri.
Gelir dağılımının hızla bozulduğu ülkede yetkililerin yolsuzluğa karışmaması sosyal barış için kilit önemde görülüyor.
Fakat Çin Komünist Partisi üst düzey yönetiminin bu konudaki uyarılarına karşın, gözlemciler bu alanda ciddi bir ilerleme sağlanabildiği kanısında değil.
Yolsuzluk iddalarıyla birlikte Çin’de “Ben rüşvet verdim” siteleri de yaygınlaşıyor.
Bu sitelerde internet kullanıcıları rüşvet hikayelerini paylaşıyor.
Sitelerde hukuki bir sorumluluk almamak için rüşvet verenlerin konumları ve isimleri hakkında bilgi verilmiyor.
Bu tür internet sitelerinin Çin’de ilgili makamların dikkatini çektiği belirtiliyor.
Ancak bu tür internet sitelerinin mahremiyete zarar verebileceğine ve itibar lekelemeye eğimli olabileceğine de dşkkat çekiliyor.

Leave a Reply

Your email address will not be published.