Fransız senatosunda inkar yasası ele alındı


Fransız senatosu iktidar partisi ve muhalefetteki senatörlerin baskısına rağmen, kanunlar komisyonunun, yasa teklifi aleyhinde olumsuz yönde görüş bildirmesi bekleniyor.
Fransa meclisinde 22 Aralık’ta kabul edilen ve 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddialarının reddini suç sayan yasa teklifi, senato kanunlar komisyonunda akşam saatlerinde görüşülmeye başlandı.
A.A muhabirinin edindiği bilgiye göre, kanunlar komisyonu başkanı Sosyalist senatör Jean-Pierre Sueur, yasa teklifi için raportör tayin edildi. Sueur, yasa teklifine karşı olmasıyla biliniyor.
İktidar partisi ve muhalefetteki senatörlerin baskısına rağmen, hukukçu üyelerden oluşan kanunlar komisyonunun, yasa teklifi aleyhinde görüş bildirmesi bekleniyor.
Kanunlar komisyonunun olumsuz yönde görüş bildirmesi, yasa teklifinin 23 Ocak’ta genel kurula gelmesine engel değil, ancak yasa teklifinin genel kurulda reddedilmesi açısından önemli bir psikolojik etki yapabilecek.
Fransa’nın eski adalet bakanlarından ve senatörlerinden Robert Badinter, dün Le Monde’a yazdığı makalede, parlamentolarının mahkeme olmadığını belirterek, yasa teklifinin reddedilmesini istemişti.
İktidar partisine üye senatörler ve muhalefetteki sosyalist senatörlerin, yasa teklifine ilişkin görüş ayrılıklarının sürdüğü bilinirken, senatoda çok fazla ağırlığı olmayan radikal sol ve yeşil grup, yasa teklifine ret oyu vereceğini açıklamıştı.

Leave a Reply

Your email address will not be published.