‘Kadına şiddet önlensin’ önergesi AKP ve MHP tarafından reddedildi

TBMM’de muhalefetin önerilerine bir ret daha geldi. İYİ Parti’nin “Kadına yönelik şiddetin önlenmesi için gerekli çalışmaların yapılması ve gerekli önlemlerin alınması” önergesi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi.

Türkiye’de her geçen gün artan kadına yönelik şiddet Meclis’in gündemine geldi.

İYİ Isparta Milletvekili Aylin Cesur tarafından “Kadına şiddet unsurlarının tespiti, kadına yönelik şiddetin önlenmesi için gerekli çalışmaların yapılması ve gerekli önlemlerin alınması” amacıyla Meclis Başkanlığına araştırma önergesi sunuldu.

Önergenin gerekçesinde şöyle denildi:

*25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde kadınlar, dünyanın her yerinde; yaşamın her alanında karşılaştıkları ayrımcılığa, cinsiyet eşitsizliğine, maruz kaldıkları şiddete karşı dikkat çekerek, mücadele ve dayanışma ruhuyla kadınlara yönelik şiddetin önlenmesi için etkin, sürdürülebilir mücadele için toplumu, ilgili kurum ve kuruluşları görevlerini yapmaya yasaları uygulamaya çağırmaktadır.

“GÜNDEN GÜNE ARTIYOR”

*Ülkemizin kanayan yarası olan Kadına Şiddet konusu ne yazık ki günden güne artarak devam etmektedir. Son yıllarda ciddi artış gösteren kadına şiddet vakaları ülkemizde kadınlarımızın konumu, gelecekleri ve güvenlikleri konusunda kaygı verici düzeye ulaşmıştır.

*Durumun ciddiyeti defalarca dile getirilmesine rağmen, ülkemizin yasama ve yürütme organları tarafından yeterli, somut bir adım halen atılmamıştır.

*Ülkemiz İstanbul Sözleşmesi’nden hukuka aykırı olarak ayrılmış, 6284 sayılı kanunun etkin bir şekilde uygulanmamasından da kaynaklı olarak kadına şiddet vakaları ve kadın cinayetleri her gün ne yazık ki yaşanmaktadır.

“İSTANBUL SÖZLEŞMESİ YENİDEN YÜRÜRLÜĞE GİRMELİDİR”

*Yasal düzenlemelerin gerekliliği bir yana, toplumsal bilincin de mutlak surette yerleşmesi gerekmektedir. Kadına Şiddet ile mücadele yalnızca yasal düzenlemeler ve yaptırımlar ile değil düşünce yapısının düzeltilmesi ve doğru bilincin toplum nezdinde yerleştirilmesi ile mümkündür.

*Kadına yönelik şiddetin önlenmesi için Türk Medeni Kanun’a, 6284 sayılı Kanun, Uluslararası sözleşmelerle güvence altına alınan kadın haklarının tüm kurum ve kuruluşlarla eksiksiz uygulanması, toplum genelinde gerekli bilincin ve duyarlılığın oluşturulması için çalışmalar yürütülmesi gerekmektedir.

*Bu çalışmaların başında ise hukuka aykırı olarak bir gecede çıkılan İstanbul Sözleşmesi’nin yeniden yürürlüğe girmesi gelmektedir. Yukarıda sayılan sebepler ve bu doğrultuda tespit edilecek Kadına Şiddet unsurlarının tespiti ve Kadına Yönelik Şiddetin önlenmesi ve hükümetin yeterli çalışmaları yapmadığı bu konuda gerekli çalışmaların yapılması ve gerekli önlemlerin alınması adına Anayasamızın 98. ve TBMM iç Tüzüğtl’nün 104. ve 105. Maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasını teklif ve arz ederiz.

AKP VE MHP REDDETTİ

İYİ Parti’nin Meclis Araştırma Komisyonu kurulması önergesi bugünkü TBMM Genel Kurulu’nda AKP ve MHP’nin oylarıyla reddedildi.