‘Avrupa için Green Deal fonu’ Bir Trilyon Euro

İklim değişikliği ve çevresel bozulma Avrupa ve dünyanın geri kalanı için varoluşsal bir tehdit oluşturmaktadır. Bununla başa çıkabilmek için Avrupa, Birliği kaynakların kullanımında rekabetçi ve verimli, modern bir ekonomiye dönüştüren yeni bir büyüme stratejisine ihtiyaç duyuyor.

Avrupa Birliği Komisyonu tarafından yapılan açıklamada;

2050 yılında net sera gazı emisyonları sıfırlanması,

kalkınmanın doğal kaynak kullanımından ayrılması,

hiç kimsenin ve hiçbir yerin kalkınmanın gerisinde kalmaması hedefi ile Avrupa için ‘Green Deal’ eylem planı yürürlüğe girmiştir.

Avrupa için Green Deal, AB’nin ekonomisini sürdürülebilir kılmakta yol haritamızdır. İklim ve çevresel zorlukları tüm eylem alanlarındaki fırsatlara dönüştürerek ve herkes için adil ve kapsayıcı bir geçiş sağlayarak bu hedefe ulaşacağız.

HEDEFLER

Avrupa için Yeşil Pakt, aşağıdakileri gerçekleştirecek eylemleri olan bir yol haritası sunmaktadır.

Hazırlanan yol haritasının amacı;

*Temiz ve dairesel bir ekonomiye geçerek kaynakların verimli kullanımını teşvik etmek.
*Biyolojik çeşitliliği yeniden sağlamak ve kirliliği azaltmak.
*Yeşil Pakt gerekli yatırımları ve mevcut finansman araçlarını belirler ve adil ve kapsayıcı bir geçişin nasıl sağlanacağını açıklar.

AB, 2050 yılında iklim açısından tarafsız olacaktır. Bunu başarmak için, bu politik taahhüdü yasal bir yükümlülüğe dönüştürecek ve yeni yatırımlar yaratacak Avrupa iklim mevzuatını önermiştir.

AB ekonomisini canlandırmak için tüm sektörlerinin harekete geçmesi gerekmektedir. Ekonomik hareketliliğin sağlanabilmesi için,

Çevre dostu teknolojilere yatırım yapmak.

Sektördeki yeniliği desteklemek.

Daha temiz, daha hesaplı ve daha sağlıklı özel ve toplu taşımacılık yapmak.

Enerji sektörünü karbondan arındırmak.

Binaların enerji verimliliğini artırmak.

Küresel çevre standartlarını iyileştirmek için uluslararası ortaklarla çalışma ortamları sağlanacaktır.

AB ayrıca yeşil ekonomiye geçişten en çok etkilenen vatandaşlara, işletmelere ve bölgelere yardımcı olmak için finansal destek ve teknik yardım sağlayacaktır. Bu, yardım öncelik sırasında olan bölgelere 2021-2027 döneminde en az 100 milyar avroyu harekete geçirerek adil geçiş mekanizması ile sağlanacaktır.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ‘Avrupa için Green Deal’ fonunu 1 Trilyon euro olarak açıklamıştır.

‘Edacco, Ecological Development,’ Kurumu ‘Avrupa için Green Deal’ ile ilgili yaptığı açıklamada:

“Tüm AB üyesi devletlerin yanı sıra Avrupa Birliği aday Ülkelerinin de ‘Avrupa için Green Deal’ fonlarını kullanmaya ve Avrupa’nın en önemli kaynağı olan vatandaşlara yapılan yatırımlara odaklanılması gereğini bir kez daha vurguluyoruz.

Avrupa için Green Deal planlarının açık ve adil bir geçiş anlamına gelmesi, kaynakların nereden geleceği hakkında daha yeterli bilgilere yer verilmesi, fonlardan yararlanıcılar için kriterler ve fonların nasıl dağıtılacağının da detaylı bir şekilde belirginleşmesi talep ve temennimizdir.

‘Edacco, Ecological Development,’ Kurumu olarak Avrupa Komisyonu’nu Avrupa için Green Deal faaliyetlerinde destek vermeye devam edeceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız.” Şeklinde bazı önemli konuları dile getirdi…