Cebinizdeki tehlike!..

Yüksek gerilim hatları, baz istasyonları ve cep telefonları gibi kaynaklardan yayılan düşük enerjili elektromanyetik radyasyonun sağlık üzerine olan etkileri sürekli tartışma konusu olur. Bu sefer haberler kötü. Uzun dönem cep telefonu kullanılması ile beyin tümörü arasında toplumu yakından ilgilendiren bir ilişki saptandı. Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Ersin Erdoğan’ın verdiği bilgiye göre, 10 yıl ve üzerinde cep telefonu kullananlarda risk içinde olduğunu tespit edildi. Başınızın cep telefonunu kullanmayı tercih ettiğimiz tarafında iki kat daha fazla beyin tümörü olma olasılığı var. Prof. Dr. Erdoğan, “Bizim tecrübemizle de uyum sağlayacak şekilde uzun dönem cep telefonu kullanımı ile aynı tarafta beyin tümörü gelişme olasılığını düşündüren yeterli epidemiyolojik delilin varlığı ortaya konulmuştur” diyerek cebimizdeki tehlikeye dikkati çekiyor. 11 çalışma irdelenerek ulaşılan sonuçlar, uluslararası saygınlığı olan “Surgical Neurology” isimli Beyin Cerrahisi dergisinde de yayınlandı. Türkiye’de 23 Şubat 1994 tarihinden bu yana 25 yıldır cep telefonu kullanılıyor.