Sanat sonsuz, zorlu bir yolculuk | Münire Yurdayüksel

Sanat, insanlık tarihinin her döneminde varlığını sürdüren, insanlığın evrensel bir değeridir..
Ne şekilde ve durumda olursa olsun, bulunduğu her toplumda ve kültürde varlığını farklı biçimlerde hep göstermiştir.
Bu nedenle büyük ve evrensel bir güçtür. Özneldir, kimliği yoktur.Toplumların gelişmesinde, ilerlemesinde etkin rol oynar. Olmazsa olmazlardandır…
Sanat, yaşamın tam da kendisidir.
Sanatçının dış dünyayı kendi iç dünyasında sentezleyip tekrar dışa yansıtmasıdır.
İçindekilerin dışavurumudur.
Yaşam ise bir deneyimdir. Görmek ve dokunmayla başlar; soyut, kavramsal boyutlara dek uzanır.
Yaşamın içinde estetik ve güzellik kaygısı başladığı anda sanat vardır.
Gerçek sanatçıyı diğerlerinden ayıran en belirli özellik, farklılıklarıdır.
Dünya çapında kabul görmüş, alt yapısı , birikimi, yeteneği ve felsefesi olandır sanatçı.
Yaratarak üretendir…
İçinde bulunduğu topluma yön veren, daima çağının ilerisini görebilendir.
Yenilikçi, farklı, ezber bozan, toplumda önde giden, yerlesmiş tabuları yıkandır. Aydındır , farkedendir, işitendir, taklitlerden sakınandır, vizyon sahibidir.
Hangi dalda olursa olsun, yaptıklarıyla ön yargıları değiştiren, katkı sağlayan, hayatı dönüştürmeyi başarabilendir.
Genelde sözcük olarak « görsel sanatlar » anlamında kullanılan sanat, tüm dünyanın kabul ettiği büyük ve gerçek yegane güçtür.
Sanatçılar ise bu büyük gücün vazgeçilmez temsilcileridir.
Sanata ve sanatçıya yeterince değer veren, ilgi gösteren tüm toplumlar, daima gelişmişler ve ileri gitmişlerdir.
Günümüzde kimileri, ya cehaletin getirdiği özgüvenle ya da başka nedenlerle sanatçı kimliğini üzerlerine kolayca giydirebiliyorlar .
« Sanatçı » ünvanı kişi tarafından ilan edilmez !..
Ancak kabul görüldüğü takdirde « sanatçı » sıfatı başkaları tarafından kendisine verilir.
Bunun için de belli başlı ölçüler vardır.
Çağdaş ve gelişmiş toplumlarda gerçek sanatçının yeri ve konumu bu bakımdan bellidir.
Neyin gerçek sanat eseri, kimin gerçek anlamda sanatçı olduğunu belirleyen kriterler ve karar merciileri bulunmaktadır.
Gelişmiş toplumlarda geçmişten gelen kültür ve gelenekleri nedeniyle kolaycılıklara asla izin verilmez ve sözde sanatçılar hiçbir zaman buralarda kabul görmezler.
Kısaca anlaşılacağı üzere ;
Sanat sonsuz,
zorlu bir yolculuktur !..
Münire Yurdayüksel – Brüksel 2011
www.munireyurdayuksel.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.