Eski Genel Kurmay Başkanı Başbuğ için suç tartışmaları


İlker Başbuğ’un hangi mahkemede yargılanacağı Anayasa’nın 2 maddesi arasına sıkıştı. Bir madde Yüce Divan’ı, diğer madde, ‘’Devlet aleyhine olan suçlar’’ nedeniyle sivil mahkemeyi işaret ediyor.
Tutuklanarak Silivri cezaevine konan, Genelkurmay eski Başkanı İlker Başbuğ’un hangi mahkemede yargılanacağı Anayasa’nın 2 maddesi arasına sıkıştı.
Anayasa’nın 145. maddesinde, askeri mahkemelerin, asker kişilerin suçlarına ilişkin davalara bakacağı vurgulanarak‘’Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlara ait davalar, her halde adliye mahkemelerinde görülür’’hükmü yer alıyor.
Anayasa’nın 148. maddesinde ise ‘’Cumhurbaşkanı, TBMM Başkanı, Bakanlar, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Askerî Yargıtay, Askerî Yüksek İdare Mahkemesi Başkan ve üyeleri, Başsavcıları, Cumhuriyet Başsavcıvekili, HSYK, Sayıştay Başkan ve üyeleri, Genelkurmay Başkanı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanları ile Jandarma Genel Komutanı görevleriyle ilgili suçlardan dolayı Yüce Divanda yargılanır’’ deniyor.
SUÇ TANIMI
Hukukçular, Başbuğ hakkındaki, ‘’Terör örgütü ve darbe’’ iddialarının, ‘’Görev suçu mu? Göreviyle ilgisi olmayan bir suç mu? Görevdeyken işlenen bir suç mu ? Yoksa makamından aldığı güçle işlenebilecek bir suç mu ? ‘’ olduğu konusunda da fikir birliğine varamadı.
Devlet eski Bakanı İsmail Özdağlar’ın ‘’Rüşvet’’, eski Başbakan Mesut Yılmaz ile bakanlar Güneş Taner, Yaşar Topçu, Koray Aydın’ın da ‘’İhaleye fesat karıştırma’’ iddiasıyla Yüce Divan’da yargılanmıştı. Bazı hukukçular ‘’Anayasa’daki özel hüküm genel hükmün önüne geçer. Eski bakanlar, hakkındaki rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma iddiası da, görev suçu değildi ama Yüce Divan’da yargılandılar’’ görüşünü savunuyorlar .
EVREN VE ERUYGUR
Başbuğ hakkında Yüce Divan’da yargılama kararı çıkarsa bu durum 12 Eylül ile ilgili haklarında dava açılan eski Cumhurbaşkanı ve Genelkurmay Başkanı Kenan Evren ile kuvvet komutanı Tahsin Şahinkaya ve Ergenekon zanlısı Jandarma eski Genel Komutanı Şener Eruygur’u da etkileyecek. Hava ve Deniz Kuvvetleri eski komutanları İbrahim Fırtına ve Özden Örnek ise bu makama gelmeden önceki iddialar nedeniyle tutuklu bulunuyor.

Leave a Reply

Your email address will not be published.