2024 Connecting Europe Günleri Başarıyla Gerçekleşti

2024 Connecting Europe Günleri Brüksel, Belçika ‘SQUARE Kongre Merkezi’nde başarıyla Gerçekleşti

Avrupa’nın Ulaşım ve Hareketlilik Alanındaki Çığır Açan Etkinliği: 2024 Connecting Europe Günleri

Brüksel, 2-5 Nisan tarihleri arasında Avrupa’nın hareketlilik alanındaki en önemli etkinliği olan Connecting Europe Günleri’ne ev sahipliği yaptı. Avrupa’nın dört bir yanından 3,200’den fazla katılımcıyı ağırlayan kongre, sürdürülebilir, akıllı ve dayanıklı bir ulaşım ağı oluşturulması konularında fikir alışverişinde bulundu. Etkinlik, Avrupa Birliği’nin Yeşil Mutabakatı ve Akıllı ve Sürdürülebilir Hareketlilik Stratejisi’nde belirlenen hedeflere ulaşma noktasında mevcut durumu değerlendirdi.

Ana Temalar ve Tartışmalar:

Sürdürülebilir Ulaşım:
Yeşil Mutabakat Uygulamaları: Ulaşım sektöründe emisyonların azaltılması ve sıfır emisyonlu araçlara geçişin teşvik edilmesi.
Alternatif Yakıtlar: Ulaşımda fosil yakıtlara olan bağımlılığın azaltılması ve yenilenebilir, düşük karbonlu yakıtların kullanımının artırılması.
Modal Kaydırma: Özellikle uzun mesafe ve ağır yük taşımacılığında karayolundan demir ve deniz yoluna geçişin desteklenmesi.

Akıllı Hareketlilik Çözümleri:
Dijitalleşme: Akıllı trafik sistemleri ve bağlantılı araçlar aracılığıyla trafik yönetiminin iyileştirilmesi, güvenlik özelliklerinin artırılması ve tıkanıklığın azaltılması.
Ulaşımda Yenilik: Otonom taşımacılık, dronlar ve diğer otomatik sistemler gibi yeni teknolojilerin tanıtılması.
Sistemlerin Entegrasyonu: Kullanıcı kolaylığı ve verimliliği artırmak için farklı ulaşım modları arasında daha entegre bilet ve zamanlama sistemlerinin oluşturulması.

Taşımacılıkta Dayanıklılık:
Altyapı Yükseltmeleri: Ulaşım altyapısının iklim etkileri, doğal afetler ve artan kentleşme baskıları gibi çeşitli zorluklara dayanıklı hale getirilmesi.
Acil Durum Hazırlığı: Ulaşım ağında meydana gelebilecek acil durumlar ve kesintilerde hızlı müdahale ve hizmetlerin hızla yeniden başlatılması kapasitelerinin artırılması.
Güvenli ve Emniyetli Taşıma: Veri ve altyapının korunması için siber güvenlik önlemleri ile fiziksel güvenlik önlemlerinin kazalar ve diğer güvenlik tehditlerine karşı iyileştirilmesi.

Etkinlikten Beklenen Etkiler:

2024 Connecting Europe Günleri, Avrupa’nın ulaşım ve hareketlilik inisiyatiflerine yönelik gelecekteki adımlar için temel bir tartışma platformu oluşturdu. AB’nin Yeşil Mutabakatı’nın hedeflerine ulaşmak için yenilikçi çözümler ve iyi uygulamalar paylaşarak iş birliğine dayalı bir ortamın teşvik edilmesi amaçlandı. İlerleyen dönemlerde, bu etkinlikten elde edilen bilgiler ve kurulan ortaklıklar, ekonomik büyüme ve çevresel sürdürülebilirlik için kritik olan daha sürdürülebilir, akıllı ve dayanıklı bir ulaşım ağına geçişin hızlandırılmasına yardımcı olacak.

Connecting Europe Günleri, sadece mevcut ulaşım ve hareketlilik sorunlarına değil, aynı zamanda Avrupa’nın küresel alandaki rekabet avantajı için gerekli olan uzun vadeli stratejik planlamaya da odaklanmıştır. Bu kongre, Avrupa’nın ulaşım altyapısını geleceğe taşıyacak önemli adımların atılmasında büyük bir rol oynamıştır.