Dr. Tunay Akoğlu: Avrupa Birliği’nin yeni önlemleri nelerdir?

tunayakogluAvrupa Birliği (AB) yeni yıla hızlı girdi. Çok çeşitli sektörleri ve konuları kapsayan yeni hukuki – yasal ve diğer düzenlemeler, AB vatandaşlarının yaşantılarını etkileyecek.
İşte öngörülen bu önlemlerin ve düzenlemelerin bazıları:
– Tüketicilerin korunması, çevre korunması, telif ve diğer entellektüel mülkiyet haklarının korunması konularında getirilen yeni düzenlemeler gümrük ve diğer mali denetim kanalları ile uygulanacak,
– AB’nin sağladığı insani yardım ve destek projelerine öncelik verilecek. Bu sektörde çalışan gönüllülerin sayısı önümüzdeki yedi yılda toplam 10 bin’e çıkaralacak,
– AB’nin yeni bütçesinde ‘Erasmus + (Plus)’ eğitim programına 14 milyar Euro ayrılmış durumda. Bu yeni ‘Erasmus +’ programından 2020 yılına kadar dört milyon gencin yararlanması ön görülüyor,
– Elektrik ve elektronik araçların yeniden kullanımı (recycling) teşvik edilecek ve enerji tasarrufu sağlayan araçlara öncelik tanınacak,
– AB ülkelerindeki gıda maddeleri tüketicilerini daha iyi bilgilendirmek amacı ile yepyeni kampanyalar düzenlenip uygulanacak. Bu çerçevede ; işlenmemiş et mamulleri, alerjiye sebep olabilecek gıdalar ve toplu gıda tüketim malları öncelikle ve devamlı olarak denetim altında tutulacak,
– Yeni başlayan 2014 yılında , iflas yolunda olan bankalar ve yatırım finansmanı kuruluşları ile ilişki içinde olan tüketicilerin tasarruflarının korunmasına ağırlık verilecek,
– AB içinde , yani AB ülkeleri arasında, iş gücünün serbest dolaşımına engel olan hususlar ortadan kaldıracak, iş ve iş gücü bulma , istihdam korunması ve transferi konularına esneklik sağlanacak,
– Tütün mamüllerinin tüketimini azaltacak ve bunları yasaklayıcı önlemler artırılacak,
– Kişisel verilerin, özellikle internet ortamında, daha iyi korunması desteklenecek ve sağlanacak,
Yukarıda sıralanan öncelikli önlemlerin Avrupa Parlamentosu tarafından alınacak karar ve düzenlemeler ile Avrupa Komisyonu direktifleri sayesinde gerçekleşmesi ön görülüyor.
Bütün bunlara parallel olarak, Avrupa Merkez Bankası 2014 başında , bankalara değin referans faizini tarihteki en düşük düzeyde ( yüzde 0.25) tutmaya kararlı. Bu şekilde, AB’deki ekonomik aktivitenin artacağını ümit ediyor. Ancak düşük faiz ile ekonomik büyümenin (katma değer artışı) veya kalkınmanın (üretim gücünün yükselmesi) motoru olan üretimin nasıl yükseleceği halen oldukça meçhul .
Diğer taraftan, 2014 başında AB hükümetlerinin pek çoğunun ortak bir yönü var : Hemen hemen hepsi, içinde bulundukları ekonomik, mali, sosyal ve politik krizlerden çıkabilmenin zaman alacağını belirtip , halk tabakalarından sabır ve zaman istiyorlar.
Görüldüğü gibi AB bu yeni yıl başında da Avrupa krizlerine yeni önlemlerle çözüm getirmeye çalışmakta devamlılık göstermektedir.

Leave a Reply

Your email address will not be published.