Feyzioğlu: Yalova Valisi hakkında suç duyurusunda bulundu

Serkan-Öz-Yalova-Valisi-2015-1Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, öğretmen Halil Serkan Öz’ü kılık kıyafetini beğenmediği için öğrencilerinin önünde azarladığı gerekçesiyle Yalova Valisi Selim Cebiroğlu hakkında suç duyurusunda bulundu
Metin Feyzioğlu’nun suç duyurusu dilekçesinde şu ifadelere yer verdi; “
1. 27 Mart 2015 günü şüpheli Selim Cebiroğlu, Yalova Valisi sıfatıyla bir Devlet okulu olan Termal Fen Lisesi’ni ziyaret etmiştir. Ziyaret sırasında sınıfları gezen şüpheli, aynı okulda öğretmen olarak görev yapan ve dolayısıyla kamu görevlisi olan Halil Serkan ÖZ’e yönelik olarak sınıfın içerisinde, öğrencilerinin gözü önünde ve yüzüne karşı olmak kaydıyla şu ifadeleri kullandığı basından öğrenilmiştir.
“Bu saç sakal ne? Sen ne biçim öğretmensin? Öğrencilerine böyle mi örnek oluyorsun, çık dışarı o sakalını kes, insanlar dışarıda görseler dilenci zannedip para verirler.”
2. Söz konusu suç, mağdur öğretmen görevinin gereklerini yerine getirerek sınıfta ders verirken ve görevinden dolayı işlenmiştir. Bu ifadelerle şüpheli, görev başında bir kamu görevlisi olan mağduru, mesleğiyle ilişkilendirerek küçük düşürmekte ve onu kıyafet ve sakalından dolayı ‘dilenciye’ benzeterek aşağılamaktadır. Bu nedenle suçun TCK’nın 131/1. maddesi uyarınca re’sen soruşturulması ve kovuşturulması gerekmektedir.
3. Ayrıca belirtmek gerekir vali olarak görev yapan şüpheli de olay sırasında görevi başındadır. Sınıfı ziyaret etmesinin nedeni de, görevidir. Geçmişten gelen herhangi bir tanışıklığı olmayan şüpheli ile mağdur öğretmen arasında geçenlerin kişisel olduğunu söylemek bu nedenle mümkün değildir ve şüpheli, görevi başındaki mağdura, görevinden dolayı sövmek suretiyle hakaret etmiştir.
4. Söz konusu ifadenin yüze karşı hakaret suçuna vücut verdiği açıktır. Bu ifadelerle şüpheli, kasıtlı olarak mağdurun şeref ve saygınlığına saldırmış ve onu öğrencileri önünde aşağılamıştır. Nitekim hakaret suçuyla korunan hukuki menfaat hem bireyin kendisine yönelik beslediği iyi duygu (sübjektif-iç şeref) hem de kişilerin o insana verdiği değer ve saygıdır (objektif-dış şeref-saygınlık).
5. Olayda söz konusu değerlerin ikisinin de açıkça ihlal edildiği görülmektedir. Halil Serkan Öğretmeni öğrencileri önünde açıkça aşağılayan şüphelinin bu hareketi, mağdurun saygınlığına yönelik bir saldırıdır.
6. Şüphelinin, mağdur öğretmene öğrencilerin önünde sarf ettiği sözler O’na o kadar ağır gelmiştir ki, uyuyamaz ve yemek yiyemez olmuş; büyük bir ruhsal gerginliğin içine düşmüş, neticede kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmiştir. Bu nedenle şüpheliyi ihbar etmek zorunlu olmuştur. Şüphelinin soruşturularak hakkında kamu davası açılması için gereğini saygılarımla arz ederim.”

Leave a Reply

Your email address will not be published.