Hıristiyan nüfusunun yüzde 37'si Amerika'da

ABD’deki Pew Araştırma Merkezi’nin Din ve Kamu Yaşamı Forumu’nun yaptığı araştırma, Avrupa’nın günümüzde dünyadaki Hristiyanların dörtte birine ev sahipliği yaptığını, geçen yüzyılda ise dünyadaki Hıristiyanların üçte ikisinin Avrupa’da yaşadığını ortaya koydu.
Araştırmaya göre, dünyadaki Hıristiyan nüfusunun yaklaşık dörtte biri Sahra Altı Afrikasında, yüzde 37’si Amerika kıtasında, yüzde 13’ü de Asya-Pasifik bölgesinde yaşıyor.
En küçük Hristiyan nüfusunun, bu dinin yayıldığı bölge olan Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da bulunduğu, bu bölgedeki Hristiyanların, genel nüfusun yüzde 4’ünü oluşturduğu belirtildi.
Bu bölgede en fazla Hıristiyanın Mısır’da yaşadığı, Mısır’da çoğu Ortodoks olmak üzere yaklaşık 4.3 milyon Hristiyanın bulunduğu, dünya Hıristiyanlarının yüzde 10’unun, çoğunlukta oldukları ülkelerde yaşadığı kaydedildi.
Çin’de nüfusun yüzde 5’i (67 milyon) Hıristiyan iken, en fazla Hıristiyan nüfusuna sahip ülkeler, ABD, Brezilya, Meksika ve Rusya olarak sıralandı, ABD nüfusunun yaklaşık yüzde 80’inin, Rusya vatandaşlarının da yaklaşık yüzde 74’ünün Hristiyan olduğu görüldü.
Araştırma ayrıca Brezilya’da İtalya’dakinden iki kat fazla Katolik, Nijerya’da da Almanya’dakinden iki kat fazla Protestan yaşadığını ortaya koydu.
Tüm bu değişikliklere rağmen Hıristiyanların, 2.2 milyar inanan sayısıyla hala dünyanın en büyük inanç grubu olduğu, ikinci sırada 1.6 milyar inananla Müslümanların bulunduğu kaydedildi.
Pew Araştırma Merkezi’nin, araştırmayı ulusal nüfus sayımları, kilise gruplarının hesapları ve farklı dinlere mensup kişilerle ilgili diğer kaynaklara dayanarak yaptığı, bulguların 1910 yılında yapılan araştırmalarla karşılaştırıldığı bildirildi. (AA)

Leave a Reply

Your email address will not be published.