Çin dış ticaret hacminde ABD’yi geçti

cin-ihracatÇin ihracat ve ithalat toplamını ifade eden dış ticaret hacminde ABD’yi geçerek ilk kez zirveye oturdu.

EKONOMİ-Çin geçtiğim yıl ilk defa, Amerika’yı sollayarak dünyanın en büyük ürün ticareti yapan ülkesi konumuna geldi.

Çin’in dünyanın en büyük petrol ihracatı yapan ülkesi konumuna gelmesi ülke için bir başka dönüm noktası oldu ve Çin dünyanın en güçlü ülkeleri arasındaki yerini aldı. Asya’nın geri kalanı ile ticaret ve Orta Doğu ile Çin arasındaki nakit akışı miktarındaki artış gücün şu anda hala dünyanın en geniş ekonomisine sahip olan Amerika’dan uzaklaştığını gösteriyor.

Cuma günü Çin hükümeti tarafından açıklanan verilere göre, Çin’in 2013’deki toplam ihracat ve ithalatı bir önceki yıla göre yüzde 7,6 oranında artarak 4,16 trilyon $ olarak gerçekleşti. Amerika tüm senenin hesabını Şubat ayında hesaplayacak, fakat Ocak-Kasım ayı aralığındaki 11 aylık dönemde toplam ticaret hacmi 3.57 trilyon dolar olarak gerçekleşti. Rakamlar karşılaştırıldığında, bu Çin’in dünyanın en büyük ticaret ülkesi konumuna geldiğine işaret ediyor.

Bazı tarihçiler, Çin’in Qing Hanedanlığı (1644-1911) döneminde de Çin imparatorlarının yurtdışı ticareti konusundaki fikir karışıklığına rağmen dünyanın en büyük ticaret hacmine sahip ülke konumunda olduğunu söylüyorlar.

Customs Administration baş istatistikçisi Zheng Yuesheng ”ülkemizde yurt dışı ticaretinin gelişmesi açısından bu bir dönüm noktasına işaret ediyor. Bu ticaret rakamlarının yakalanmasında Çin’deki yapısal reformların, dünya ekonomisindeki gelişimin ve yükselen işgücü maliyetinin karşılanmasına yardım eden düşük emtia fiyatları önemli rol oynadı” diyor.

Çin’in son yıllarda ticaret rakamlarına bakıldığında geçtiğimiz 30 yıl içinde 4 yılda bir bir önceki ticaret hacmini iki katına çıkardığı görülüyor. Çin’in dış ticaret hacminde liderliği yakalamasıyla bir köşetaşı daha yakalanmış oldu. Çin 2009’da dünyanın en büyük ihracatçı ülkesi olmuştu.

Leave a Reply

Your email address will not be published.