Fitch, Türk bankalarını uyardı

fitch-ratingsFitch, Türk bankalarının yatırımcı güvenindeki değişikliklere karşı hala kırılgan olduğunu kaydetti.
Fitch Ratings, bankaların Türkiye’nin en büyük dış borç kullanıcısı rollerinin ve bu borçlanmanın ülkenin kayda değer büyüklükteki cari işlemler açığının finansmanında birincil kaynak olarak görüymesinin, Türk bankalarını yatırımcı güveninde, algılarında değişikliklere karşı kırılgan bıraktığını bildirdi.
Kredi büyümesinde yavaşlama ve petrol ithalatından sağlanan tasarruflarla daralan bir cari işlemler açığının 2014 yılında Türkiye’nin dış borcunda, dolayısıyla da bankaların dış borçlanmalarında büyümenin yavaşlamasına yardım ettiğini belirten Fitch, ancak bankların dış yükümlülüklerinde 2013’e göre küçükte olsa artış yaşandığını vurguladı. 2013 yılında 34 milyar dolar artan dış yükümlülüklerin 2014 yılında 17 milyar dolar artıtğını belirten Fitch, bunun kısmen güçlü ABD Doları’nın sonucu olduğunu, güçlü doların Türk bankalarının euro ve Türk Lirası cinsinden borçlarının negatif yeniden değerlenmesine yol açtığını ifade etti.
Yeni borçlanmlarda uzun vadelere doğru bir kayışın Türk bankalarının risk profilleri için pozitif olduğunu, ama kısa vadeli borçların hala dış yükümlülüklerin büyük bölümünü oluşturduğunu belirten Fitch, Türk bankalarının döviz likidite pozisyonlarının genel durumlarının 2014 yılında genel olarak değişim göstermediklerini, döviz likit varlıklarında ciddi bir artış olmadığını da vurguladı.
Temel beklentilerinde, Türk bankalarının borç çevirme oranlarının yüksek olmaya devam edeceğini baz aldıklarını ifade eden Fitch, Türk bankalarının yabancı kredi piyasalarına ulaşımlarını devam ettireceklerini öngördüklerini belirtti. Bunun yanı sıra bankaların döviz likiditelerinin, yabancı kredi piyasalarına kısa süreli ulaşım sorunları ile başa çıkmak için leterli olduğuna inandıklarını vurgulayan Fitch, ancak bankaların kredi piyasalarına daha uzun süreli ulaşım sorunlarına karşı ciddi şekilde kırılgan olmaya devam ettiklerini ifade etti.

Leave a Reply

Your email address will not be published.