İşsizlik rakamları belli oldu

Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı ekim ayında %10,2 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ekim ayı işsizlik rakamlarını açıkladı. Buna göre hanehalkı İş gücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2022 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre 57 bin kişi artarak 3 milyon 534 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,1 puanlık artış ile %10,2 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde %8,6 iken kadınlarda %13,3 olarak tahmin edildi.

MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ İSTİHDAM ORANI %48 OLDU

İstihdam edilenlerin sayısı 2022 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre 229 bin kişi artarak 31 milyon 200 bin kişi, istihdam oranı ise 0,3 puanlık artış ile %48 oldu. Bu oran erkeklerde %65,6 iken kadınlarda %30,8 olarak gerçekleşti.

MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ İŞ GÜCÜNE KATILMA ORANI %53,5 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

İş gücü 2022 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre 287 bin kişi artarak 34 milyon 734 bin kişi, iş gücüne katılma oranı ise 0,4 puanlık artış ile %53,5 olarak gerçekleşti. İş gücüne katılma oranı erkeklerde %71,8, kadınlarda ise %35,5 oldu.

GENÇ NÜFUSTA MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ İŞSİZLİK ORANI %21,9 OLDU

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 1,8 puanlık artış ile %21,9 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı erkeklerde %18,2, kadınlarda ise %28,6 olarak tahmin edildi.

MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ HAFTALIK ORTALAMA FİİLİ ÇALIŞMA SÜRESİ 44,3 SAAT OLDU

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2022 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre 0,3 saat artarak 44,3 saat olarak gerçekleşti.

MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ ATIL İŞ GÜCÜ ORANI %20,3 OLDU

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı 2022 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre değişim göstermeyerek %20,3 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı %14,2 iken potansiyel iş gücü ve işsizlerin bütünleşik oranı %16,6 olarak tahmin edildi.