İtalyan Kamuoyundan ‘Pakete hayır’

Erhan Yurdayüksel
|BT Ekonomi-Özel|İtalya Başbakan Mario Monti, son günlerde yaptığı açıklamalarda gündemdeki ekonomik önlemlerin hayata geçmemesi durumunda ülkenin Yunanistan’dakine benzer bir görüntüyle karşı karşıya kalabileceğı uyarısında bulunmuş ve herkesin fedakarlık yapmasını istemişti. Teknokrat Başbakanın, kendisinin de Başbakanlık ve Ekonomi Bakanlığı maaşlarından feragat ettiğini kamuoyuna açıklaması kamuoyunu ikna etmeye yetmedi.
İtalya’yı kurtarma kararnamesi olarak anılmasını istediği tasarruf paketi 30 milyar euro değerinde.
Teknokrat Hükümetinin hazırlamış olduğu tasarruf paketinde, 20 milyar euro bütçe önlemleri, 10 milyar euro ise ekonomik büyümeyi teşvik edecek önlemler yer almakta.
İtalyan Başbakan Mario Monti liderliğindeki teknokrat hükümetinin gündeme getirdiği 30 milyar euro tutarındaki tasarruf paketinin içinde öne çıkan başlıklar İtalya’da özel anket kuruluşları tarafından değerlendirildi. Anketörler aracılığı ile kamu oyuna yöneltilen sorulara 70 bine yakın İtalyan yanıt verdi. Ankete katılanların yeni tasarruf tedbirlerinin bazı maddelerini kuvvetli bir şekilde desteklediği, bazı maddelerine ise karşı çıktığı görüldü. Yapılan anketler her ne kadar yanılma payına sahip olsalar da kamuoyunun nabzını yakın değerleriyle yansıtmakta.
İtalyanlar, tasarruf paketinde en çok emeklilik reformu ile KDV’nin arttırılmasına karşı çıkarken, lüks vergisi ve politikanın neden olduğu masrafların azaltılmasına onay verdiler.
Kamuoyunda fazlasıyla tartışılan KDV’nin 2 puan daha arttırılması ve kadınlarda emekliliği 62 yaşına, erkeklerde ise 68’e çıkaran emeklilik reformuna verilen ”Hayır” oylarının ”Evet”ten fazla olduğu görüldü.
Bununla birlikte teknesi ve lüks arabası olanlara vergi getirilmesi, politikanın masraflarının azaltılması, yerel yönetimlerin bütçelerinde kesintiye gidilmesi, yurt dışında tutulan ve af sayesinde İtalya’ya getirilen sermayelere bir defaya mahsus olmak üzere vergi uygulanmasını içeren vergi kalkanının olup olmaması yönündeki sorulara verilen ”Evet” oylarının oldukça ezici bir oranda olduğu görüldü.
KDV arttırılmasına ilişkin soruya İtalyanların yüzde 73’ü ”Hayır” derken,
Emeklilik reformuna ilişkin soruda ise yüzde 51’i ”Hayır”, yüzde 41’i ”Evet”, yüzde 8’i ise ”Bilmiyorum” dedi.
İtalyanlar, yerel idarelerin bütçelerinde kesintiye gidilmesi sorusuna ve politikanın masraflarının azaltılmasına yüzde 93 oranında ”Evet” derken, af sayesinde İtalya’ya getirilen sermayelere bir defaya mahsus olmak üzere vergi uygulanmasını içeren vergi kalkanının olup olmaması yönündeki soruya da yüzde 75 oranında ”Evet” yanıtı verdi..
Genel olarak ülkelerin çoğunda karşımıza çıkan kamu giderleri ile politikacıların masrafları İtalyanları da çileden çıkarmış durumda.
İtalyan Cumhurbaşkanı Giorgio Napolitano, tarafından imzalanan 30 milyar tutarındaki Kararnamenin yasalaşması için 60 gün içinde parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisi ve üst kanadı Cumhuriyet Senatosu’nda onaylanması gerekiyor.
Bu durumda Başbakan Monti Noel öncesi hesaplarını ileri bir tarihe erteleyecek gibi görülüyor.

Leave a Reply

Your email address will not be published.