Kur korumalı mevduat sisteminde değişikliğe gidildi

Kur korumalı mevduat sisteminde yapılan değişiklikle, 31 Aralık 2021 tarihi itibariyle bankalarda mevcut olan döviz ve altın hesapları Türk lirasına çevrilebilecek. Ayrıca, sisteme dâhil olan TL mevduat ve katılım hesaplarına yenileme imkânı tanındı.

Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğe göre, kur korumalı mevduat sisteminde değişiklik yapıldı.

Yurt içi yerleşik gerçek kişilerin dolar, euro ve sterlin cinsinden Döviz tevdiat hesabı ve katılım fonu hesaplarının TL çevrilerek kur korumalı mevduat (KKM) sistemine dahil edilmesinde öngörülen tarih sınırlaması kaldırılırken kurumsallarda ise sınır 2021 sonu olarak devam edecek.

Resmi Gazete’de sayısında yayımlanan düzenlemeye göre yapılan değişiklikle, yenilenen hesapların ilk açılışta dönüşümü yapılan döviz tutarı ve altın miktarının dönüşüm fiyatı üzerinden destekten yararlanmaya devam edeceğine ilişkin hüküm madde metninden çıkarıldı.

İlgili KKM hesaplarının ilk açılışta dönüşümü yapılan döviz tutarı ve altın miktarının dönüşüm fiyatı üzerinden destekten yararlanmaya devam edeceğine ilişkin kaldırılan hüküm yerine yenileme yapılabileceği ancak yenilenmede “kapsam, usul ve esaslar”ın TCMB tarafından belirleneceğine dair hüküm getirildi.

Merkez Bankası’nın Resmi Gazete’de yayımlanan, TL mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi hakkında tebliğde değişiklikler yapan tebliğiyle, yurt içi yerleşik gerçek kişilerin döviz mevduatlarının KKM sistemine dahil edilmesi için öngörülen, söz konusu hesabın 20 Aralık 2021 tarihi itibarıyla mevcut olmasına ilişkin sınırlama kaldırıldı.

Düzenlemeye göre, yurt içi yerleşik gerçek kişilerin ve yurt içi yerleşik tüzel kişilerin ise 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla bankalarda mevcut olan dolar, euro ve sterlin cinsinden döviz tevdiat hesabı ve döviz cinsinden katılım fonu hesabı bakiyeleri, hesap sahibinin talep etmesi halinde dönüşüm kuru üzerinden TL’ye çevrilecek.

Altın hesapları için de geçerli olacak
Aynı düzenleme, Merkez Bankası’nın altın hesaplarından TL mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi hakkında tebliğ için de geçerli olacak.

Resmi Gazete’de yer alan ve altın hesaplarından TL mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi hakkında tebliğde değişiklik yapan Merkez Bankası tebliğine göre, yurt içi yerleşik gerçek kişilerin altın hesaplarının KKM kapsamında TL’ye dönüşümünü öngören uygulamada, söz konusu hesabın 28 Aralık 2021 tarihinde mevcut olmasına ilişkin sınırlama kaldırıldı.