Özel sektörün artan yurt dışı kredi borcu

Özel sektörün, şubat ayında yurt dışından sağladığı kısa vadeli kredi borcu 9,9 milyar dolara, uzun vadeli kredi borcu 164,4 milyar dolara yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Şubat 2021 dönemine ait özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu gelişmeleri yayımlandı.

Buna göre, şubatta 2020 sonuna kıyasla özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu 388 milyon dolar artarak 164,4 milyar dolara, kısa vadeli kredi borcu (ticari krediler hariç) 172 milyon dolar yükselerek 9,9 milyar dolara çıktı.

Borçluya göre dağılıma bakıldığında, şubatta geçen yıl sonuna göre bankaların uzun vadeli kredi biçimindeki borçlanmaları 553 milyon dolar azaldı, tahvil ihracı borçlanmaları ise 875 milyon dolar artışla 22,4 milyar dolar seviyesine ulaştı.

Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 298 milyon dolar azalırken, tahvil stoku önemli bir değişiklik göstermeyerek 2,3 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 382 milyon dolar artarken, tahvil stoku 2 milyon dolar düşüşle 7,8 milyar dolara geriledi.

Bankaların kısa vadeli kredi biçimindeki borçlanmaları şubatta geçen yıl sonuna kıyasla 35 milyon dolar artışla 6,6 milyar dolar, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları da 15 milyon dolar yükselişle 1,3 milyar dolar oldu.

Bir yıl içindeki anapara geri ödemesi 44,8 milyar dolar

Uzun vadeli kredi borcunun alacaklıya göre dağılımı incelendiğinde, tahvil hariç özel alacaklılara olan borçlar, şubatta 2020 sonuna göre 618 milyon dolar azalarak 109 milyar dolara indi. Aynı dönemde kısa vadeli kredi borcu açısından tahvil hariç özel alacaklılara olan borç ise 53 milyon dolar artarak 9,5 milyar dolara yükseldi.

Uzun vadeli kredi borcunun yüzde 62,1’i dolar, yüzde 33,7’si avro, yüzde 2,5’i Türk lirası ve yüzde 1,7’si ise diğer döviz cinslerinden oluştu. Kısa vadeli kredi borcunun ise yüzde 36,7’sinin dolar, yüzde 34,7’sinin avro, yüzde 26,2’sinin Türk lirası ve yüzde 2,4’sünün diğer döviz cinslerinden oluştuğu gözlendi.

Öte yandan uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 43,1’ini finansal kuruluşlar, yüzde 56,9’unu finansal olmayan kuruluşlar gerçekleştirdi. Aynı dönemde, kısa vadeli toplam kredi borcunun yüzde 84,3’ünü finansal kuruluşların, yüzde 15,7’sini finansal olmayan kuruluşların borçlarından oluştu.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu şubat sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 44,8 milyar dolar düzeyinde olduğu hesaplandı.