"Zenginler ve Yoksullar"


Dünya Bankası iktisatçısı Branko Milanoviç, dünyanın en zenginleri arasında yer almak için gereken yıllık geliri hesapladı. Sonuç sanıldığı kadar yüksek değil.
Dünya Bankası’nın verilerine göre, dünya nüfusunun neredeyse yarısı, yani 3 milyarın da üzerinde insan günlük 2,5 doların da altında bir gelirle geçinmek zorunda. NTV’de yer alan haberde “Zenginler ve Yoksullar” (The Haves and the Have-Nots) adlı kitabında dünya üzerindeki gelir dağılımı adaletsizliği sorununu ele alan Dünya Bankası iktisatçısı Branko Milanoviç zengin olarak değerlendirilmek için ne kadar gelire sahip olmak gerektiğini hesapladı. Milanoviç’in hesaplamalarına göre, yıllık 34 bin dolar, yani yaklaşık 64 bin lira net geliri olan herkes, dünyanın en zenginleri arasında yer alıyor.
EN ZENGİNLER AMERİKALILAR
Milanoviç’in 2011 yılı için yaptığı hesaplamalar, 2005 yılındaki ekonomik verilere dayanıyor, güncel değerler bulunmuyor. Buna göre çıkan sonuçlar şöyle: Dünyanın en zenginlerinin yarısı ABD vatandaşı. Bunların sayısı yaklaşık 29 milyon. İkinci sırada söz konusu koşulları yerine getiren 4 milyon kişi ile Almanlar geliyor. Dünyanın diğer en zenginleri ise Avrupa, Latin Amerika ve bazı Asya ülkelerine dağılmış durumda. Afrika, Çin ve Hindistan’da ise münferit bazı isimler dünyanın en zenginleri diliminde yer alıyor.
Milanoviç’in analizlerine göre eğer küresel bir orta sınıftan söz etmek gerekirse, yıllık 1225 dolar yani yaklaşık 956 euro kazanan herkes bu sınıfa dâhil edilebilir. Bu hesaplamalara göre, ABD’deki ülkenin en fakir yüzde 5’lik dilimi bile malî açıdan tüm dünyanın üçte ikisinden daha iyi bir gelire sahip.
BU ADALETSİZLİK NASIL GİDERİLİR?
Milanoviç kitabında, “İnsanların yüzde 80’i, zengin-yoksul uçurumunun her gün derinleştiği ülkelerde yaşıyor” ifadelerini kullanıyor. Milanoviç gelir dağılımındaki adaletsizliğe çözüm arayışı ile kaleme aldığı kitabında, İskandinav ülkelerini örnek gösteriyor. Uzman bu ülkelerdeki homojen gelir dağılımına ve yoksullara eğitimde fırsat eşitliği tanıyarak zengin olma yolunu açan eğitim sistemine dikkat çekiyor.
Ekonomist Milanoviç’e göre dünya genelindeki bu durumu değiştirmek için zengin ülkelerin sadece kendi ülkelerindeki yoksullukla mücadele etmesi yeterli değil. Dünya Bankası iktisatçısı ücretlerin çok düşük olduğu yoksul ülkelerden, zengin ülkelere yapılan ihracatın durdurulmasının iyi bir başlangıç olabileceği görüşünde.

Leave a Reply

Your email address will not be published.