AB, navigasyon sisteminin merkezini Prag'a taşıyor

Avrupa Birliği, ABD ve Rusya’nın GPS sistemlerine karşı kendi projesini yaşama geçiriyor.
Avrupa Birliği’nin GPS sistemlerine karşı geliştireceği küresel yöngüdüm sisteminin Prag’da kurulacağı açıklandı.
Cuma günü imzalanan hükümetler arası anlaşmaya göre, proje ABD ve Rusya’nın GPS sistemlerine karşı Avrupa Birliği’nin kendi özgün sistemi olacak.
Uydu veriler temelinde mobil harita ve ulaşım sistemlerinin hazırlanması ve bu sistemlerin sivil kullanıma sunulması son on yılın en hızlı gelişen sektörlerinden biri olarak biliniyor.
Avrupa Birliği 2004 yılında, Amerikan GPS ve Rus GLONASS sistemlerine karşı kendi navigasyon sistemini kurma kararını almış ve Brüksel merkezli olarak da o yıl sistemin geliştirilmesi çalışmalarına başlanmıştı.
Avrupa Birliği aradan geçen yıllar içinde 2 paralel navigasyon projesi geliştirdi. Birbirini tamamlayan Egnos ve Galileobo projeleri Avrupa Birliği denetiminde faaliyet gösteren 27 uydudan gelen verileri, yeryüzü kökenli başka ölçüm sistemleriyle koordine ederek hizmete sunuyor.
Brüksel Avrupa Birliği’nin kendi navigasyon sistemini en iyi bir şekilde geliştirmek , Amerikan ve Rus navigasyon sistemleriyle rekabet edebilmesini sağlamak için hiçbir maddi fedakârlıktan çekinmeyeceklerini açıklamıştı.
Bu temelde geliştirilen AB navigasyon sisteminin diğer iki dünya devinden en önemli farkı, Amerikan GPS ve Rus GLONASS’a karşı Avrupa sisteminin tamamen sivil amaçlarla hazırlanan bir sistem olması.
Uzmanlara göre askeri denetim altında bulunmaması nedeniyle Avrupa Navigasyon sisteminin yol ve hedef bulmadaki verimliliği çok daha yüksek.
Brüksel kaynaklı haberlere göre, Avrupa Birliği bu yıldan itibaren merkezi Prag’a taşınacak olan navigasyon merkezinin ABD ve Rus sistemleriyle dünya çapında rekabet edebilmesi için 7 milyar Euroluk bir fon ayırdı.

Leave a Reply

Your email address will not be published.