Peugeot, İstanbul’daki bir bayisi ile girdiği hukuk mücadelesini kaybetti

Fransız otomotiv markası Peugeot Otomotiv Pazarlama A.Ş., İstanbul Maltepe’deki bir bayisi ile girdiği hukuk mücadelesinde yenik ayrıldı.
BT AUTOSHOP-Yıldırım Otomotiv San. Tic. Ltd. Şti. isimli bayii, Peugeot’un haksız uygulamaları nedeni ile zarara uğradığını öne sürerek mahkemenin yolunu tuttu. İki yılı aşkın devam eden dava süreci geçtiğimiz 18 Temmuz’da neticelendi. Mahkeme kararında Peugeot’nun Yıldırım Otomotiv’e 8.6 milyon lira ödeme yapmasını hükmetti.
Yıldırım Otomotiv, Peugeot’nun İstanbul genelindeki 13 bayisinden biri konumunda. Taraflar arasındaki anlaşmanın geçmişi 1993’e dayanıyor. Dava dosyasına yansıyan belgelere göre Yıldırım Otomotiv ödemelerini düzenli bir biçimde yaptı. Ancak taraflar arasındaki sorun 2004’ten sonra baş göstermeye başladı.
İstanbul 38. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde görülen davanın başlangıcında, Peugeot bayisi Yıldırım Otomotiv’in bir takım iddiaları yer aldı. Davacı şirket, merkezin (Peugeot Otomotiv) haksız uygulamaları ile karşı karşıya kaldıklarını, hak edişlerini alamadıklarını, piyasada çok satılan kimi modellerin kendilerine verilmeyip diğer rakip bayilere verildiğini, ödeme tarihlerinde kendilerine daha az süre tanındığını, hurda ve filo ödemelerinin kendilerine yapılmadığını, bayiler arası rekabetin ihlal edildiğini gerekçe göstererek mahkemenin yolunu tuttu.
Peugeot tarafı ise söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını, bayileri arasında bir ayırıma gitmediklerini, sorunun Rekabet Kurulu’nda görüşülmesi gerektiği yönündeki itirazlarını mahkemeye sundu. Mahkeme konu ile ilgili bilirkişi raporu düzenlenmesini istedi.
İlk çıkan bilirkişi raporu Peugeot’yu haksız çıkaracak nitelikte oldu. Şirket çıkan rapora itiraz etti. Mahkeme yapılan itiraz üzerine ek bilirkişi raporu hazırlanmasını talep etti. Hazırlanan ek bilirkişi raporunda da ilk rapora atıfta bulunularak, Peugeot’nun çeşitli uygulamaları nedeni bayisini zarara uğrattığı kaydedildi.
‘PEUGEOT BAYİLER ARASINDA AYIRIM YAPTI’
Mahkeme, Peugeot’nun, bayisine 5.991.802 TL ödeme yapması gerektiğini hükmettiği 18 Temmuz tarihli gerekçeli kararında özetle şu görüşlere yer verdi:
*Diğer bayilere tanınan vade farkının Yıldırım Otomotiv’e tanınmaması bayiiler arasında haksız rekabet yaratacak niteliktedir. Davacıya (Yıldırım Oto) 14 günlük süre tanınırken, E.Otomotiv isimli firmaya 90 gün süre tanınması izah edilebilir bir durum değildir. Bu nedenle davalı şirketin 2.855.154 TL zararı oluştu.
*Filo katılım payı oranlarında davacı aleyhine bir durum gerçekleşti.
*Hurda indirimi yapılacağı belirtilmesine rağmen davacı bayiye böyle bir indirim yapılmadı.
*Davalı şirket (Peugeot), piyasada çok satılan 307 HDI model araçtan davacı şirkete daha az, diğer firmalara daha fazla verdi. Bu durum dahi davalının bayiiler arasında ayrım yaptığını göstermektedir. Bu nedenle davacının 566.510 TL’lik kâr kaybı oluştu.
*Davalı taraf filo iskonto satış uygulaması açısından da davacı aleyhine davranmıştır. Davacının bu nedenle 172.621 TL’lik zararı oluştu.
*Davalı taraf, E. O. isimli başka bir bayisineçeşitli ad ve namlar altında çeşitli tarihlerde 2.279.403 TL’lik kaynak sağladı. Her ne suretle olursa olsun aynı pozisyonlarda olan bayiiler arasında birinin lehine bir durum yaratılması kabul edilebilir bir hal değildir.
*Davalının bayiiler arasındaki farklı davranışları kendi sunduğu belgeler ile kanıtlanmış durumda. Davalı, hukuken korunabilecek bir durumda değil. Dolayısı ile davalının hukuka aykırı eylemlerinin sonuçlarına katlanması gerekmektedir.
TEMİNAT MEKTUBU VERDİ KARARI TEMYİZ ETTİ
Mahkemenin hükmettiği 5.991.802 liralık asıl alacağa uygulanan faiz ve yargılama giderleri ile birlikte şirkete 8.630.682 liralık fatura çıktı. Alacaklı şirketin avukatı Sinem Dökmeci, alacaklarının tahsili için İstanbul 7. İcra Müdürlüğü aracılığı ile icra takibi başlattıklarını, Peugeot’nun 9.5 milyon liralık teminat mektubu sunarak icra takibini durdurduğunu, mahkemenin verdiği kararı temyiz ettiklerini söyledi.
Uzmanlar, mahkemenin hükmettiği 8.6 milyon liralık ödeme karanının kendi alanındaki en yüksek tutar olduğunu, bu kararın diğer bayiler için de emsal olabileceğine işaret ediyor.

Leave a Reply

Your email address will not be published.