Fransa'da soykırım tasarısı kabul edildi

Fransa Senatosu genel kurulu, 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddialarının reddedilmesinin suç sayılmasını öngören yasa teklifini 127 oyla kabul etti.
SENATODAN GELİŞMELER:
Fransa’da kamuoyunda “soykırımı inkar yasası” olarak bilinen kanun tasarısını görüşülüyor. Fransız Senatosu’nda tasarının reddi yönündeki 3 önerge kabul görmedi. Ardından yapılan ilk oylamada iddialarının reddine ceza öngören teklifin ilk maddesi kabul edildi.
Fransız Senatosu Ermeni iddialarının reddinin suç sayılmasını öngören yasa teklifini görüşüyor. Senato’da şu ana kadar kanun teklifinin iki maddesinden ilki olduğu gibi kabul edildi.
ÜÇ DEĞİŞİKLİK TASARISINA RET
Görüşmelerde yasa teklifinin komisyona gönderilmesini talep eden 3 önerge reddedildi.
Bu önergelerin sonuncusu Genel kurulda senatör Jacques Mezard tarafından sunuldu. Önergeye 196 senatör “hayır”, 42 senatör “evet” oyu verdi.
Genel kurul, yasa teklifiyle ilgili önergelerin oylanmasının ardından, yasa teklifinin metni üzerinde sunulan değişiklik önergelerini oylamaya başladı.
Genel kurula sunulan üç önergenin reddedilmesinden sonra yasa teklifinin kabul edilmesine artık kesin gözüyle bakılıyor.
Teklifin yasalaşması için Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy tarafından imzalanıp, resmi gazetede yayımlanması gerekiyor.
Meclis ve Senatoda 60 senatör ve milletvekilinin yasa teklifine itiraz edip, anayasa mahkemesine gitmesi halinde, yasa teklifinin Anayasa Mahkemesi tarafından incelenmesi gündeme gelebilecek.
Genel Kurul’da ikinci değişiklik önergesinine 81 senatör “evet”, 171 senatör “hayır” oyu verdi. Değişiklik önergeleri tartışmasında önergeyi sunan, karşı çıkan ve hükümet temsilcisi söz alıp konuşma yapıyor.
Üç değişiklik önerisinin reddedilmesinden sonra Senato önünde bekleyen Ermeni diasporası, önerilerin reddedilmesini memnuniyetle karşıladı.
Senato binası önünde bekleyen Ermenilerin Fransız milli marşını okudukları ve Fransa lehine slogan attıkları görüldü.
Genel Kurul’da ilk değişiklik önergesi de 86 senatörün “evet” oyuna karşılık 167 “hayır” oyuyla kabul edilmedi.
Senato Anayasa Komisyonu Başkanı Jean-Pierre Sueur tarafından sunulan ve Genel Kurul’da reddedilen değişiklik önergesi, sözde ‘Ermeni soykırımı’nı inkar etmeyi suç sayan yasanın anayasaya aykırı olduğunu ifade ediyordu.
Sueur, Genel Kurul’da yaptığı konuşmada, “Fransız Anayasası’nın 34 maddesine aykırı” olduğu gerekçesiyle yasa teklifinin reddedilmesini istemişti.
Genel Kurul, yasa teklifinin yine incelenmeye alınmamasını öngören ve Senatör Jacques Mezard’ın sunduğu başka bir değişiklik önergesini de reddetti.
Yine aynı senatör, bu değişiklik önergesi dışında, bir de yasa teklifinin komisyona gönderilmesini talep eden bir değişiklik önergesi daha sunmuştu.
Değişiklik önergeleri tartışmasında önergeyi sunan, karşı çıkan ve hükümet temsilcisi söz alıp konuşma yapıyor.
GENEL KURUL’DAN GEÇERSE SARKOZY’YE GİDECEK
UMP Marsilya Milletvekili Valerie Boyer tarafından hazırlanıp sunulduktan sonra Ulusal Meclis’ten geçen yasa, Senato Genel Kurulu’ndan hiçbir değişikliğe uğramadan geçerse, Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy’nin onayına sunulacak. Bu durumda, Sarkozy’nin yasayı 15 gün içinde onaylaması gerekiyor.
Sarkozy’nin onay vermesi halinde, yasanın tüm detaylarıyla nasıl uygulanacağını belirleyen “uygulama genelgesi” ilgili bakanlık tarafından hazırlanacak ve Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Bu süre içinde 60 senatör ya da parlamenter, Senato ya da Parlamento başkanlarından biri, yasanın anayasaya aykırı olduğunu savunarak Anayasa Mahkemesi’ne gidebilecek. Yasa uygulamaya geçse de, bu yasadan yargılanan şahıslar Anayasa’ya aykırılık iddiasında bulunabilecek.

Leave a Reply

Your email address will not be published.