Kılıçdaroğlu: Emeğe, işçinin alın terine saygı…

Kılıçdaroğlu-maden-kanunu-2014-1CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Maden kazaları, çalışma yaşamı, iş sağlığı ve güvenliği” toplantısında, iş kazalarının önlenmesine yönelik olarak hazırladıkları 10 maddeyi kamuoyu ile paylaştı.

Kılıçdaroğlu, 10 maddenin kanunlaştırılması için TBMM’ye kanun teklifinde bulunacaklarını belirtti.

Kılıçdaroğlu, “Burada görüş birliğine vardığımız önlemleri kanun teklifi haline getirecek, önce size gönderecek, görüşlerinizle olgunlaştırdıktan sonra TBMM Başkanlığına sunacağız” dedi ve önerileri şöyle sıraladı: “Maden işyerlerinde sendika varsa kaza oranı yüzde 8, sendika yoksa kaza oranı yüzde 92. O nedenle işyerlerinde mutlaka sendikalaşmanın önü açılmalı ve sendikalaşma önündeki engeller kaldırılmalı. 12 Eylül’ün ürünü diyorlar ve hiçbir vesayeti kabul etmiyoruz diye söyleniyorlar. Bir vesayeti ortadan kaldıracaksak sendikaların üzerindeki vesayeti, sendikalaşmanın önündeki engelleri kaldıralım. İşçiler örgütlensinler, haklarını arasınlar. Kesinlikle uluslararası standartlar Türkiye’ye gelmeli. 176 sayılı ILO sözleşmesi Türkiye’de de kabul edilmeli.

OYBİRLİĞİYLE GEÇMELİ
Parlamentoya gelmeli oybirliğiyle geçmeli. Emeğe, işçinin alın terine saygı duyuyorsak oybirliğiyle geçmeli. Hükümet biran önce bunu getirmeli. Kesinlikle havza madenciliği sistemine geçilmeli. Her yerde ocak değil, havza esas alınmalı, riskler ona göre saptanmalı ve ona göre gereken yapılmalı. Maden işletmelerinde denetim bağımsız organlar tarafından yapılmalı. Denetimi aylığını işverenden mühendis yapıyor, işveren de gel beni denetle diyor. Bu olmaz. Yer altında çalışanlar için mutlaka yaşam odaları olmalı, işçi eğitilmeli. Maden İşleri Genel Müdürlüğü, taşra örgütü olmayan bir genel müdürlük. Mutlaka bunun taşra örgütünün oluşturulması lazım. Siyasi otoriteden bağımsız, özerk bir işçi sağlığı ve iş güvenliği konseyi olmalı. İşçi sağlığı ve iş güvenliğini sürekli ve sağlıklı izleyebilmeli.”

“TAŞERONLAŞMAYLA RÖDOVANS SİSTEMİ AT BAŞI GİDİYOR”
Kılıçdaroğlu, Türk-İş, Hak-İş, DİSK, TTB, TMMOB ile maden işyerlerinde örgütlenen sendikaların temsilcilerinin katıldığı toplantının sonunda görüşlerini şöyle açıkladı: “Maden işyerlerinde taşeron sistemi kesinlikle kaldırılmalı. Eğer bunu yapabilirsek, gerçekleştirebilirsek çok önemli bir adımı atmış olacağız. İkinci olarak maden işyerlerinde rödovans sistemi de kaldırılmalı. Taşeronlaşmayla rödovans sistemi at başı gidiyor. İşyerlerinde mutlaka sendikalaşmanın önü açılmalı ve önündeki engeller kaldırılmalı. Yer yer, zaman zaman şikayet ediyoruz 12 Eylül yasaları yaptı bunu diye. Biz hiçbir vesayet kabul etmiyoruz diye ısrarla söyleniyor. Bir vesayeti ortadan kaldıracaksak sendikaların üzerindeki vesayeti kaldıralım. Sendikalaşmanın önündeki engelleri kaldıralım. İşçiler örgütlensinler, haklarını arasınlar. Burada yine çok acı bir gerçek dile getirildi değerli arkadaşlarım. İş yerinde işçi, maden işyerinde hayatını kaybediyor sendikasız. Dava açmak çok pahalı bir iş. Hangi parayla avukat tutacaklar, hangi parayla harç yatıracaklar, hangi parayla bu gariban işçiler, aileler haklarını arayacaklar? Sendika olsa davayı sendika açacak, hakkını arayacak kendi çalışanının, ama sendika yoksa, işçi sendikalı değilse nasıl hakkını arayacak. O nedenle sendikalaşmanın önündeki engellerin mutlaka kaldırılması lazım.”

“İNSAN HAYATININ OLDUĞU YERDE GİZLİLİK OLMAZ”
İş yerlerinde devlet denetiminin etkin olması ve bu denetimlerin gizli olmaması gerektiğine vurgu yapan Kılıçdaroğlu, “Denetimin sağlıklı olması için denetim organının bağımsız olması lazım. Hem işçiden, hem işverenden bağımsız olması lazım ki objektif olarak raporunu sunabilsin. Aylığı için bir fondan para ödenmeli ve denetim organı bağımsız olarak görevini yapmalıdır. Bunun yanında devlet denetiminin de etkin olması gerekiyor. Gerek bağımsız denetim organının, gerekse madeni denetleyecek olan devlet denetim organının raporları mutlaka ilgili sendikalara gitmelidir. Burada gizlilik olmaz. İnsan hayatının olduğu yerde gizlilik olmaz. Sendikalara gidecek, sendikalar bakacak denetim raporlarına gerekirse o konuda toplumu aydınlatacaklar, işçileri aydınlatacaklar” diye konuştu.

“MADEN İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA ÖRGÜTÜ OLMAYAN BİR GENEL MÜDÜRLÜK”
Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nün taşra örgütünün olması gerektiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, “Bir diğer konu değerli basın mensupları, Maden İşleri Genel Müdürlüğü. Taşra örgütü olmayan bir genel müdürlük. Mutlaka bunun taşra örgütünün oluşturulması lazım. Taşra örgütü olacak ki herhangi bir yerde kaza olduğunda Maden İşleri Genel Müdürlüğü derhal devreye girecek, bir kriz masası oluşturulacak ve sorun orada çözülecek. Siyasilerin akın akın gittiği, korumalarla akın akın gittiği ve kurtarma faaliyetlerini engellediği bir düzen olmamalıdır. Kazanın olduğu yerler şov merkezi değildir arkadaşlar. Bu konuda da bütün arkadaşların ortak görüşü böyle. Maden İşleri Genel Müdürlüğünün taşra örgütü kurulsun. Biz bırakın felaketten kendimiz kurtaralım oradaki işçileri” ifadelerini kullandı.

“ÖZERK BİR İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KONSEYİ OLMALI”
Kılıçdaroğlu, “Biz yaparız bunu diyorlar. Bir 10. madde. İşçi sağlığı ve iş güvenliği konseyi olmalı. Özerk bir konsey olmalı. Siyasi otoriteden bağımsız bir konsey olmalı. İşçi sağlığı ve iş güvenliğini sürekli ve sağlıklı izleyebilmeli” dedi.

“MADENDE ÖLEN İŞÇİNİN SAĞI, SOLU YOKTUR”
Kılıçdaroğlu, “Madende ölen işçinin sağı, solu yoktur. Madende ölen işçinin hep beraber bizim onun hayatını kazanması, ölmemesi için bizim önlem almamız gerekiyor. Bu önlemi sağlamak ve gerçekleştirmek zorundayız” dedi.

Leave a Reply

Your email address will not be published.