Yargıtay’dan karar! Sarılmaya teşebbüs cinsel taciz sayıldı

Yargıtay 12. Ceza Dairesi, “Sen ne güzel kızsın” diyerek genç kıza sarılmaya çalışan kişiye ‘basit cinsel taciz’ suçundan verilen mahkumiyet kararını bozdu. Yüksek mahkeme, genç kıza sarılmaya çalışan sanığın Türk Ceza Kanunu’nun 105. maddesinde düzenlenen ‘cinsel taciz’ suçundan hüküm giymesi gerektiğine karar verdi.

Genç kızın yanına yaklaşan adam, bedeni temasta bulunmaksızın “Sen ne güzel bir kızsın” diyerek sarılmaya teşebbüs etti. Genç kız, “Bağırırım” deyince kaçan şüpheli, kısa sonra polis ekiplerince yakalandı. Genç kızın şikayetçi olduğu şüpheli hakkında Asliye Ceza Mahkemesi’nde ‘basit cinsel taciz’ suçundan dava açıldı. Mahkeme, basit cinsel saldırı suçundan sanığı mahkum etti. Kararı savcı temyiz edince devreye Yargıtay 14. Ceza Dairesi girdi. Emsâl kararda şu ifadelere yer verildi:

BASİT CİNSEL SALDIRI SUÇU DEĞİL

– Oluşa uygun kabule göre, sanığın olay günü mağdureye yönelik temasta bulunmaksızın ‘Sen ne güzel bir kızsın’ diyerek sarılmaya çalıştığı eylemde, mağdurenin bağıracağını söylemesi şeklinde karşı koymasının aşılabilir bir engel olması ve mevcut haliyle sanığın mağdureye dokunmaktan gönüllü olarak vazgeçip, o ana kadar meydana gelen eylemin 5237 sayılı TCK’nın 105. maddesinde düzenlenen cinsel taciz suçunu oluşturması karşısında, bu suçtan hüküm kurulması yerine suç vasfının tayininde yanılgıya düşülerek basit cinsel saldırı suçundan mahkumiyet kararı verilmesi yasaya aykırıdır. Mahkeme hükmünün bozulmasına oy birliği ile karar verildi.