Yeni yılda daha güzel görünmek

Plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzmanı Doç. Dr. Cenk Şen, estetik cerrahideki yeni gelişmeleri anlattı: “Estetik plastik cerrahi ameliyatlarında, doktorun hastasının beklentilerini tam olarak anlaması, başarıdaki en belirleyici etken. Doktorun bu beklentiler doğrultusunda, tıbbi ve cerrahi olarak yapılabileceklerini hastasıyla belirlemesi gerekir. Plastik cerrahların ellerinde sihirli değnek olmadığı, cerrahi uygulamaların belli limitleri olduğu hiçbir zaman unutulmamalı. Tıbbi ya da cerrahi uygulama sonucundaki başarı, hasta ve doktor memnuniyetinin birlikte olmasıyla gerçekleşir.
Son yıllarda cerrahi teknik ve cihazlardaki gelişmelere paralel olarak plastik cerrahi uygulamalarında da ciddi değişiklikler oldu. Estetik cerrahi ameliyatlarında hedef; güzelliğin yanında doğallık, fonksiyonellik ve ameliyat edildiğinin anlaşılmaması.
Kalkık burun eskidendi
Estetik burun cerrahisinin tüm dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de en fazla uygulanan ameliyat olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Eskiden küçük, dar ve ucu kalkık burunlar hedefleniyordu. Ancak artık fonksiyonelliği bozmadan yani hastaya solunum güçlüğü yaratmadan, küçük müdahalelerle güzel görünümlü bir burun elde etmek önceliğimiz oldu.
En büyük korku tamponlar Tamponlar artık ameliyatın türüne göre ya hiç konulmuyor ya da bu iş için özel üretilmiş, hastaya olabildiğince az rahatsızlık veren çeşitleri kısa süreli olarak kullanılıyor. Yine anestezi tekniklerindeki birtakım gelişmeler, seçicilik ve hedefe yönelik cerrahi; doku travmasını azaltarak, ameliyat sonrası morlukla şişliklerin azalmasını, iyileşme sürecinin daha sorunsuz olmasını sağlıyor. Burun ameliyatı sonrası kısa dönemde gündelik yaşama dönülebiliyor. Burnun son şeklini almasıysa altı ayı bulabiliyor.”
Hayalinizdeki memeye kavuşun
Meme deformiteleri çok geniş spektrumda görülüyor. Bunlar meme asimetrisi ve küçüklüğü, doğumsal meme yokluğu ya da şekil bozukluğu, sarkma, büyüklük şeklinde sayılabilir. Bunların yanında kanser sonrası alınmış meme dokusunun yeniden oluşturulması da son yıllarda başarıyla gerçekleştiriliyor. Yine teknolojideki gelişmeye paralel olarak protez çeşitliliği ve kalitesi arttı. Hacim kaybı ve sarkma derecesi gibi kriterlere bağlı olarak yerleştirilecek protezin hangi doku aralığına konulacağı önceden planlanıyor. Hastanın ölçümlerine göre, uygun şekil ve ebatta protezler seçiliyor. ‘Vertikal skar’ tekniğiyle uygulanan cerrahi sonrası, izler diğer tekniklere göre daha kısa oluyor.
Kalınlaşan beller inceliyor
Doğum sonrası ve aşırı kilo alıp verme sonucu karın bölgesinde oluşabilen yağlanmayla sarkmaları düzeltmek için karın germe ameliyatları uyguluyoruz. İç çamaşırı hattından yapılan bir kesiyle fazla yağ ve cilt dokusu çıkartılıyor. Bu dokuyla birlikte eğer çatlaklar varsa onlar da ciddi oranda azalmış oluyor. Operasyon esnasında karın duvarını güçlendirici dikişlerle bel çevresi de şekillendiriliyor. Bölgesel yağlanmalarda liposuction, uzun yıllardır plastik cerrahide kullanılan bir teknik. Liposuction, bir kontur düzeltme ameliyatı, kilo verme amaçlı uygulanmıyor.
Alınan yağlar boşa gitmiyor
Temel prensip vakum ve kanüller yardımıyla fazla yağların alınması. Son yıllarda ince ve özel kanüllerin kullanımı, ‘tümesan’ teknik gibi birtakım cerrahi gelişmelerle; morluklar ve olası komplikasyonlar azaldı, hasta memnuniyeti arttı.

Leave a Reply

Your email address will not be published.