AB bütçesinden hatalı harcama: 7 milyar euro

ECA- luxembourg-2014-1AB Sayıştayı, geçen yıl AB bütçesinden 7 milyar euro hatalı harcandığını açıkladı

Avrupa Birliği’nin (AB), merkezi Lüksemburg’da bulunan Sayıştayı (ECA), geçen yıl Birlik tarafından gerçekleştirilen 148,5 milyar euroluk harcamanın yaklaşık 7 milyar eurosunun yönetmeliklere aykırı yapıldığını açıkladı.

AB Sayıştayı’nın 2013 bütçesi raporunda, usulsüzlük, yolsuzluk ya da israf içeren harcamaların bölgesel politika, enerji ve ulaştırmaya ayrılan fonların yüzde 6,9’una ve kırsal kalkınma, çevre, balıkçılık ve sağlığa ayrılan fonların yüzde 6,7’sine ulaştığı belirtildi.

Rapora göre, usulsüzlük oranlarının en düşük olduğu alanlar ise yüzde 1’le idari harcamalar ile yüzde 2,6’yla dış yardımlar ve aday ülkelere katılım öncesi mali destek (IPA) fonları oldu.

AB Sayıştayı, geçen yıl ortak bütçeden harcamaların yüzde 4,7’sinde usulsüzlük tespit etti. Bu oran 2007’de yüzde 6,7 ile en yüksek düzeye ulaşmış fakat alınan tedbirlerle 2009’da yüzde 3,3’e kadar indirilmişti.

Leave a Reply

Your email address will not be published.