AB kaçak göçmenler için elektronik takip sistemini devreye soktu

Avrupa Birliği, kaçak göçmen facialarının artması üzerine, birlik sınırlarını kara, hava ve denizden izleyip anında üye ülkeleri haberdar eden elektronik takip ve bilgilendirme sistemini dün devreye soktu.

AVRUPA-European Border Surveillance System’in (Avrupa Sınır Gözetleme Sistemi) kısaltması olan EUROSUR, sınır koruma sistemi kaçak göçmen taşıyan tekne ve araçları tespit etmeyi ve tehdidi anında üye ülkeye bildirmeyi amaçlıyor. Sistem öncelikle Schengen Bölgesi’nin 18 ülkesini ve Norveç’i kapsıyor. Geri kalan 8 AB üyesi, Avusturya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Almanya, Lüksemburg, Hollanda ve İsveç sisteme 1 Aralık 2014’ten itibaren dahil olacak. Schengen ortağı olan İzlanda, Liechtenstein ve İsviçre de sisteme aynı tarihte katılacak. Danimarka, İngiltere ve İrlanda ise sistem dışında kalmayı tercih etti.

Eurosur eleştiriliyor
Üye ülkeler kaçak göçmenlere karşı uluslararası yükümlülükler çerçevesinde muamelede bulunacak. Bu ucu açık yaklaşım, insan hakları örgütlerinin eleştirisine neden oluyor.

Leave a Reply

Your email address will not be published.