COVID-19: AB Liderleri salgınla mücadeleyi tartıştı

AB devlet veya hükümet başkanları dün video konferans aracılığıyla COVID-19 salgınına karşı verilen mücadelenin koordinasyonunu tartıştılar.

COVID-19 Salgınına karşı en iyi uygulamaları paylaştılar. Virüsün test edilmesi, aşılanması ve yeni varyantlarının tespiti hakkında görüş alışverişinde bulundular, ancak yeni kararlar almadılar.

Toplantı, Avrupa Komisyonu’nun daha önce yapılan, 2021 yazına kadar yetişkin nüfusun yüzde 70’ini aşılamayı amaçlayan pandemiye karşı mücadeleyi hızlandırmak için birleşik bir AB cephesi için uygulanacak olan yeni planın kabul etmesinden sonra geldi.

Konsey toplantısından sonra hiçbir yazılı sonuç yayınlanmadı.

Başkan Charles Michel, ana sonuçları sözlü olarak şu şekilde özetledi:

“Liderler, özellikle yeni değişkenler ışığında durumun ciddiyetine dikkat çekti. Üye devletler arasında benzer önlemler alarak virüsün yayılmasını sınırlamaya kararlıdırlar. Bu bağlamda, sıralama kapasitemizi artırmak çok önemlidir.

Temel mal ve hizmetlerin akışı da dahil olmak üzere, Tek pazarın işleyişini sağlamak için sınırların açık kalması gerekir. Ayrım gözetmeyen seyahat yasakları konulmamalıdır, ancak virüsün yayılmasını kontrol altına almak için AB’de zorunlu olmayan seyahatleri kısıtlayan tedbirlere ihtiyaç duyulabilir.

İlkelerini güçlendirirken, Konsey’in yeni virüs varyantlarının oluşturduğu riskler ışığında AB içi seyahatler ve zorunlu olmayan AB’ye seyahatler hakkındaki tavsiyelerini gözden geçirmesi gerekebilir.
Testlerde liderler, şimdiye kadar elde edilen çalışmaları ve hızlı antijen testleri üzerindeki anlaşmayı ve test sonuçlarının karşılıklı tanınmasını memnuniyetle karşıladılar.

Liderler aşılamanın hızlandırılmasını istiyor. Bu bağlamda, şirketler tarafından yapılan teslimat taahhütlerine saygı duyulmalıdır. Liderler, aşıların aynı anda dağıtılması gerektiğini ve orantılı / nüfus temelinde olması gerektiğini yinelediler.

Liderler, aşılama sürecini yakından takip etme ihtiyacını yinelediler ve gecikmelerden kaçınmak için erken dağıtım da dahil olmak üzere hızlı tedarik sağlamak için olası tüm yöntemler incelenecek.

Liderler, tıbbi amaçlar için standartlaştırılmış ve birlikte çalışabilir bir aşı kanıtı formu üzerinde çalışmayı kabul ettiler. Liderler daha sonraki bir aşamada bu sertifikaların hangi koşullarda kullanılabileceğini belirleyecektir.

Liderler üçüncü ülkelerle dayanışmalar sürdürülecek, bu ülkelere etkili destek mümkün olan en kısa sürede verilmelidir.” Dedi.