ANEKDER: ‘Pandemide ekonomik faaliyetler ve geçim sıkıntısı!..’

“ANEKDER” Anadolu Ekoloji ve Kalkınma Derneği, ‘Pandemide Ekonomi’ webinarları serisi yurt içi ve yurt dışında ses getirmeye devam ediyor.

11 Mart tarihinde “Pandemide Ekonomi 4” teması ile Av.Çağla Sağaltıcı Soycan moderatörlüğünde gerçekleşen webinarda;

Av.Hakan Kızılelma: Covid-19’un İstanbul’daki etkileri, Avrupa Yeşil Anlaşması, sera gazı emisyonu örnekleri ve Paris Anlaşması,

Av.Özge Aksüt Suran: Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde kadınlar ve çocuklar dikkate alınarak Covid-19’un etkileri, toplumsal cinsiyetin ana akımlaşması ve kadının iş hayatındaki yeri üzerindeki etkileri,

Av.Efgan Yüksel: Covid-19’un Kayseri’deki ekonomik faaliyetlere etkileri,

Av. Mustafa Çağrı Yayla: Trabzon’da Covid-19’un etkileri. Türkiye’nin riskli şehirlerini gösteren haritada Trabzon ilinin “kırmızı” ile işaretlenmesi, vaka sayılarındaki artış, artan enfeksiyonun sosyo-kültürel nedenleri ile ekonomi ve turizm üzerindeki etkilerinin analizi, turistik cazibe merkezleri, balıkçılık ve tarım üzerindeki etkileri,

Av.Barış Atlay: Covid-19’un Türk Bankacılık Sistemine etkileri ve kredi geri ödemeleri üzerine konuşuldu.

Webinarın moderotörlüğünü yapan Av. Çağla Sağaltıcı Soycan kapanış konuşmasında;

“Covid-19’un farklı illerimizde neden olduğu çeşitli etkileri, bu etkilerin il bazındaki benzerlikleri ve farklılıkları açısından analiz etme fırsatı veren birbirinden değerli yorumlar ve açıklamalar dinledik.
Sn. Av. Özge Aksüt Suran’ın konuşmasına bir kez daha atıf yaparak bu vesileyle hafta başında kutladığımız ‘8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü bir kez daha kutluyorum.

Covid-19, kaçınılmaz olarak birçok alanda olumsuz etkiler yarattı; fakat toplumumuzun bir kesimi bu dezavantajlardan maalesef daha çok etkilendi. Toplumsal cinsiyet eşitliği, çağımızda toplumların gelişmesine ve ilerlemesine büyük katkı sağlayacak çok önemli bir kavram. Fakat gerek ekonomik kaygılar sebebiyle gerek okul çağındaki çocukların evde kalma sürelerinin artması gibi aslında zorunlu olmayan; fakat bakım yükünün çok büyük ölçüde kadınların sorumluluğuna bırakıldığı bu dönemde, kadınlar maalesef toplumsal cinsiyet rollerinin de baskısıyla oldukça dezavantajlı bir konuma geldi. Özge Hanım’ın belirttiği gibi şiddet eğilimleri arttı ve artan şiddettin en önemli tetikleyici faktörlerinden biri de ekonomik faaliyetler ve geçim sıkıntısı oldu.

Toplumsal şiddet eğilimi gibi çok önemli bir konunun yanında, diğer konuşmacılarımızın farklı sektörlere de değinerek, çok etkili bir şekilde açıkladığı birçok sonuçla karşı karşıya kaldık. Covid-19 pandemisi, küresel bir kriz olarak tarımdan sanayiye, dijitalleşmeden turizme, bankacılıktan, ulaşıma tüm sektörler üzerinde kalıcı değişimler yarattı ve faaliyetlerimiz ile alışkanlıklarımızda değişimler yaratmaya da devam edecek.

Avrupa Yeşil Mutabakatı bu noktada küresel problemlere yanıt niteliğinde bir dış politika aracı olarak, ülkemiz açısından önemli fırsatlar oluşturacak. Çünkü bildiğimiz gibi Yeşil Mutabakat, topyekûn bir değişimi hedefleyen; içerisinde karbon nötr bir kıta olmak, sera gazı salınımını bitirmek, döngüsel bir atık sistemi oluşturmak gibi çevreci hedeflerin yanı sıra kümülatif ilerlemeyi benimseyen, dijitalleşme gibi kapsayıcı araç ve amaçları olan yeşil bir dönüşüm idealidir. Aslında Covid-19 süreci boyunca olumsuz etkilenen tüm sektörler bir şekilde bu dönüşümün nesnesi konumundadır. Avrupa da bu dönüşümde referans ve standart belirleyici olarak küresel pazarda ciddi etkiler oluşturacaktır. Diğer bir deyişle, Avrupa Birliği’nin Yeşil Mutabakat ile birliğin partner ve komşu ülkelerine de ihraç edeceği yeni standartlar adeta bir kar topu etkisi yaratacak ve küresel dönüşümün tetikleyicisi olacaktır.

Bu sürecin temel öznesi devletlermiş gibi gözükse de, her bir bireye de sorumluluk düştüğünü ifade ederek webinarımızı burada sonlandırıyor ve hepinize sağlıklı günler ve gelecekler diliyorum.” diyerek konuşmasını sonlandırdı.

“ANEKDER” ‘Anadolu Ekoloji ve Kalkınma Derneği’ Basın ve Halkla İlişkiler Sorumlusu Ayşe Pınar:

“Özellikle pandemi döneminde farklı illerimizde yaşanmakta olan ekonomik sıkıntıların ele alındığı webinarlarımızın dördüncüsünü gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Hukukçu katılımcılarımızla yola çıktığımız bu webinarlarımız yurt içi ve yurt dışından olumlu tepkiler aldı. Bir çok sektör temsilcileri, STK’lar resmi ve özel kurum ve kuruluş yetkililerinden tebrikler almaktayız ve bu durum ANEKDER olarak bizleri mutlu etmektedir.

Bundan sonraki webinarlarımız da ekoloji ve kalkınma alanında önceliğimiz “Pandemide Ekonomi” teması ile tüm sektörlerimizin sesini duyurmak sorun ve çözümleri topluma yansıtmak için var gücümüzle çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

Amacımız yurt içinde ve yurt dışında tüm kurum ve kuruluşlarımızın tanıtımlarına katkıda bulunmak, pandemi döneminde yaşanmakta olan ekonomik sıkıntılara çözümler üretebilmektir” dedi.