Bedelli askerlik parası iki taksitte ödenecek

Bedelli askerlikte 30 bin TL bir kerede veya 15 bin TL’lik iki taksitte ödenecek. Parayı belirtilen sürelerde yatırmayanlar kapsam dışında kalacak. Parasını ödediği halde bedelli askerlikten yararlanmaktan vazgeçenlerin ödediği miktar iade edilecek.
1111 Sayılı Askerlik Kanunu’nun geçici 46. maddesi uyarınca bedelli askerlik hizmetlerinden yararlanma, bedelin ödenmesi ve uygulamaya ilişkin usul ve esaslar Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayınlandı. Bedelli askerliğin bedeli Ziraat, Halk ve Vakıflar Bankası’nda açılan hesaplara yatırılacak. Resmi Gazete’de yer alan usul ve esaslara göre bedelli askerlik hizmetinden yararlanma şartları, başvurular ve bedelin ödenme esasları şöyle:
“Kanun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle her ne sebeple olursa olsun henüz fiili askerlik hizmetine başlamamış olmak. 31 Aralık 2011 tarihi itibariyle (bu tarih dahil) 30 yaşından gün almış olmak. Makamlara en geç 15 Haziran 2012 tarihine kadar şahsen yazılı olarak başvurmak. Herhangi bir yaş sınırlaması aranmaksızın “Askerliğe Elverişli değildir’ kararlı raporları nedeniyle askerlik hizmetinden muaf olanlar da bu esaslar çerçevesinde bedelli askerlik hizmetinden faydalanabilecekler.”
30 BİN TL BİR KEREDE VEYA 2 TAKSİTTE ÖDENECEK
Bedelli askerlikten yararlanmak isteyenlerden Türkiye’de bulunanlar askerlik şubesi başkanlıklarına, yurtdışında bulunanlar Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarına, hükümlü, tutuklu veya gözetim altında olanlar ise bulundukları Cumhuriyet savcılıkları arcılığıyla en yakın askerlik şubesine başvuracaklar. Bedelli askerlikten yararlanmak isteyenlerin 30 bin TL’nin tamamını veya yarısını banka hesaplarına yatırmış olmaları gerekiyor. Başvuru sırasında paranın yatırıldığını belgeleyen biri asıl olmak üzere toplam üç nüsha dekontun başvuru makamlarına teslimi ile başvuru işlemi yapılmış kabul edilecek. Bedelli askerlikten yararlanmak isteyenler, başvuru tarihinde “30 bin TL’yi tek seferde veya 15 bin TL’sini ilk taksit olarak, geriye kalan 15 bin TL’sini de başvuru tarihinden itibaren 6 ay içerisinde ikinci taksit olarak ödemekle’ yükümlü olacaklar.
BEDELİ ÖDEMEYENLER KAPSAM DIŞI KALACAK
Bedelin tamamını süresi içinde ödeyen yükümlüler hakkında il ve ilçe idare kurullarından “askerlik hizmetinin yerine getirilmiş sayılması” kararı alınacak ve bu kişiler askerlik şubelerince acemi yedeğe aktarılacak. Bedelli askerlik hizmeti başvuruları kabul edilen yükümlüler hakkında yoklama kaçağı ve bakayadan idari ve adli soruşturma ve kovuşturma yapılmayacak, bu konuda başlatılan işlemlerde sona erdirilecek. Bedelli askerlik hizmeti için başvurusu kabul edilenlerin ödemelerini belirtilen süre içinde yerine getirmeyenler, ödemelerini tamamlamadan kendi isteği ile bu haktan faydalanmaktan vazgeçenler ile yararlanma şartlarını taşımadıkları sonradan anlaşılanlar yasanın kapsamı dışında kalacaklar. Bedelli askerlikten yararlanmak isteyenlerin bedelin tamamının ödemeden ölmeleri veya askerliğe elverişsiz hale gelmeli halinde ödedikleri para iade edilecek. Geri ödemelerle ilgili başvurular, Türkiye’de kayıt yaptırılan askerlik şubesine veya Cumhuriyet savcılıklarına, yurtdışında ise konsolosluklara yapılacak. Dilekçede banka IBAN numarası ile Türkiye Cumhuriyet kimlik numarası da belirtilecek. Geri ödeme başvuruları askerlik şubesince 3 ay içerisinde incelenecek. İnceleme sonucunda geri ödeme şartlarının oluştuğunun tespit edilmesi halinde, yükümlülüğünün veya hak sahiplerinin dilekçesi ve ödemeye ilişkin dekontun aslı veya ödeme yapıldığını ispata yarar belge yazı ekinde bakanlığı gönderilecek. Ödenmiş olunan bedel Milli Savunma Bakanlığı’nca bir ay içerisinde iade edilecek.

Leave a Reply

Your email address will not be published.