Bedelli Askerlik Tasarısı Kabul Edildi

AK Parti bedelli askerlikle ilgili yeni önerge verdi. Önergeye göre 31 Aralık 1982’den önce doğanlar bedelli askerlikten yararlanacak.
Ankara TBMM Genel Kurulu’nda, bedelli askerlik düzenlemelerini öngören Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı kabul edildi. 31 Aralık 2011 tarihi itibarıyla (bu tarih dahil) 30 yaşından gün almış yükümlüler, 30 bin Türk Lirasını ödemeleri şartıyla temel askerlik hizmetine tabi tutulmaksızın askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacak.
YAKLAŞIK 12 SAATTE KABUL EDİLDİ
TBMM Genel Kurulu’nda, bedelli askerlik yasa tasarısının görüşmelerine 29 Kasım Salı günü saat 17.50’de başlandı. Tasarının görüşmeleri ise 30 Kasım Çarşamba günü sabah saat 05.10’da tamamlandı.
YASA NE GETİRİYOR
Genel Kurul’da kabul edilen tasarının getirdiği düzenlemeler şöyle:
31 Aralık 2011 tarihi itibarıyla (bu tarih dahil) 30 yaşından gün almış yükümlüler, istekleri halinde, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içinde askerlik şubelerine başvurmaları ve 30 bin Türk Lirasını ödemeleri şartıyla temel askerlik hizmetine tabi tutulmaksızın askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacak.
30 BİN LİRA NASIL ÖDENECEK
Başvuruda bulunanlar öngörülen miktarı başvuru sırasında def’aten ödeyebilecekleri gibi, yarısını başvuru sırasında diğer yarısını ise başvuru tarihinden itibaren 6 ay içinde de ödeyebilecek.
Bu uygulama kapsamında ödenecek paralar Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı adına Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Vakıflar Bankası’nda açılacak özel hesaplara aktarılacak.
ÇÜRÜK RAPORU ALANLAR
Bu kanununun yürürlüğe girdiği tarihten önce herhangi bir nedenle haklarında verilen askerliğe elverişli olmadıklarına dair kararlardan dolayı askerlik hizmetinden muaf tutulanlar da istekliler 6 ay içinde askerlik şubesine başvurmaları halinde yaş şartı aranmaksızın askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacak.
ŞEHİT YAKINLARI, GAZİLER, ÖZÜRLÜLER İÇİN KULLANILACAK
Özel hesapta toplanan paralar, Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde şehit yakınları, gaziler, özürlüler, muhtaç erbaş ve er aileleri, Türk Silahlı Kuvvetleri (Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenliği Komutanlığı dahil)’ne mensup vazife malulleri ile emniyet hizmetleri sınıfına mensup vazife malullerine yönelik sosyal hizmet ve yardım faaliyetlerinin finansmanında kullanılacak.
YOKLAMA KAÇAĞI VE BAKAYA
Bu madde hükümlerinden yararlanan yükümlüler hakkında saklı, yoklama kaçağı ve bakayadan dolayı idari ve adli soruşturma ve kovuşturma yapılmayacak, başlatılmış olanlar sona erdirilecek. Bedelin ödenme usul ve esasları ile kaynağın kullanılmasına ilişkin diğer hususlar Bakanlar Kurulu kararı ile düzenlenecek.
DÖVİZLE ASKERLİK
Oturma veya çalışma iznine sahip olarak işçi, işveren sıfatıyla veya bir meslek ya da sanatı icra ederek, yurt içinde geçirilen süreler hariç olmak üzere, toplam en az üç yıl süre ile fiilen yabancı ülkelerde bulunan yükümlüler, 10 bin Avro ödemeleri halinde 21 gün süreli temel askerlik eğitimine tabi tutulmadan askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacak.
DÖVİZLE ASKERLİK HİZMETİ KAPSAMINDAN ÇIKARILANLAR
Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce temel askerlik eğitimini süresi içinde yapmadıkları gerekçesiyle dövizle askerlik hizmeti kapsamından çıkarılanlardan, kanunda belirtilen diğer yararlanma şartlarını taşıdıklarını ve bu kanunla değiştirilmeden önceki miktarlar üzerinden ödemelerini süresi içinde tamamladıklarını konsolosluklara müracaatla belgelendirenler, muvazzaf askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacak. Bunlar hakkında askerlik hizmetini yerine getirmedikleri için idari ve adli soruşturma ve kovuşturma yapılmayacak, başlatılmış olanlar sona erdirilecek.
Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce, temel askerlik eğitimlerini tamamlamalarını müteakip askerliğe elverişsiz hale gelen, vefat eden, Türk vatandaşlığından çıkmalarına izin verilen veya Türk vatandaşlığını kaybedenler ile ödeme ve temel askerlik eğitimi yükümlülüklerini süresi içinde tamamladıklarından kesin terhise hak kazananlara geri ödeme yapılmayacak.
Bu kanun yürürlüğe girdiği tarihten önce dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvuranlar hakkında, başvuru tarihinde yürürlükte olan mevzuat hükümleri uygulanacak. Ancak bu yükümlüler temel askerlik eğitimine tabi tutulmayacaklar. (ANKA)

Leave a Reply

Your email address will not be published.