Gümrük Birliği anlaşması güncelleniyor

AB-Türkiye-2015-1Yürürlüğe girdiği 1 Ocak 1996’dan bu yana Türkiye’nin aleyhine işlediği eleştirilerine hedef olan Gümrük Birliği anlaşmasının güncellenmesi için mutabakat zaptı, yarın Brüksel’de imzalanıyor.
Türkiye’de üretilen malların önünü açacak adımlarla hedef, 150 milyar dolarlık ticaret hacmini 300 milyara çıkarmak.
Gümrük Birliği anlaşmasının güncellenmesi için yarın ilk adım Brüksel’de atılacak.
Tarım, hizmetler ve kamu alımları sektörleri anlaşmaya dahil edilirken,Türkiye karar alma mekanizmalarında yer alacak. Güncelleme sonrasında AB ileticaret hacminin 300 milyar dolara çıkması beklenirken, AB’nin üçüncü ülkelerle imzalayacağı serbest ticaret anlaşmaları, otomatik olarak Türkiye’nin de taraf olmasını sağlayacak.
EKONOMİK KAYIPLARIN ÖNÜNE GEÇİLECEK
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ve AB’nin Ticaretten Sorumlu Komiseri Cecilia Malmström, bugün Brüksel’de, Avrupa Birliği’nin üçüncü taraflarla serbest ticaret anlaşması imzalaması durumunda, anlaşma nedeniyle yaşayacağı ekonomik kayıpların önüne geçmek ve yıllardır anlaşma nedeniyle elde ettiği dezavantajları yok etmek için güncelleme çalışmalarına start verecek. Habertürk’ün diplomatik kaynaklardan edindiği bilgiye göre, bir buçuk yıldır süren güncelleme görüşmeleri sonrasında, Gümrük Birliği anlaşmasının güncellemesinde hedeflenen sonuçlar şunlar olacak:
-Gümrük Birliği anlaşmasına şu ana kadar dahil olmayan tarım, hizmetler ve kamu alımları sektörleri dahil edilecek.
-AB’nin üçüncü ülkelerle imzaladığı ve imzalayacağı Serbest Ticaret Anlaşmaları’na Türkiye’nin otomatik olarak taraf olması sağlanacak.
-Türkiye’nin karar alma mekanizmalarında yer alması sağlanacak.
-Türk mallarının taşınmasıyla ilgili tam bir liberasyona gidilmesi sağlanacak. Karayollu taşımacılığı izinleri, Gümrük Birliği kapsamındaki mallar için serbestleştirilmesi hedeflenecek.
ÇALIŞMALARIN 2016’DA BAŞLAMASI…
-Avrupa Birliği’ne yılda yaklaşık 14 bin 800 kalem mal ihraç eden Türkiye’nin AB ile ticaret hacminin 150 milyar dolardan 300 milyar dolara yükselmesi öngörülüyor.
-Avrupa Birliği ile güncelleme çalışmalarına Ocak 2016’da başlanması planlanıyor.
EN KRİTİK MADDE TTIP’E TÜRKİYE’NİN EKLENMESİ
Avrupa Birliği ve ABD arasındaki serbest ticaret ve yatırım ortaklığı anlaşmasının (TTIP), Gümrük Birliği ülkelerine uygulanacağı maddesinin anlaşmaya dahil edilmesi masadaki en kritik konulardan biri olacak.
3 BAŞLIKTA MUTABAKAT VAR
-Gümrük Birliği’ne tarım, hizmetler ve kamu alımlarının dahil edilmesinde anlaşıldı. Ayrıca Türkiye karar mekanizmalarında yer almak istiyor.
-3’üncü ülkelerle yapılacak Serbest Ticaret Anlaşmaları’na Türkiye’nin otomatikman taraf olarak muafiyet ve kota avantajları elde etmesi.
-Karayolu taşımacılığının Gümrük Birliği mallarında serbestleştirilmesi ve kesintilerin ortadan kaldırılmasıyla maliyetlerin düşürülmesi.
250 DOLARLIK KESİNTİ GÜNDEME GELECEK
Avrupa’ya karayoluyla ihracat 20 yılda yüzde 40’a gerilerken, kamyon başına ortalama 250 dolarlık kesinti yapılıyor. Mutabakat zaptı sonrası başlayacak müzakerelerde bu kesintinin kaldırılması da gündeme gelecek.
52 YIL ÖNCE ANKARA ANLAŞMASI TEMEL OLDU
-1 Ocak 2006’da yürürlüğe giren Gümrük Birliği Anlaşması’nın temelleri Ankara Anlaşması ve Katma Protokol’e dayanıyor.
-Türkiye, AB’nin o dönemdeki adıyla Avrupa Ekonomik Topluluğu’na, Temmuz 1959’da üyelik başvurusunda bulundu.
-Türkiye’nin topluluğa tam üyeliğini bir nihai hedef olarak ortaya koyan Ankara Anlaşması, 12 Eylül 1963’te imzalandı ve 1 Aralık 1964’de yürürlüğe girdi.
-Hazırlığın tamamlanmasıyla 13 Kasım 1970’de imzalanan Katma Protokol, 1973’te yürürlüğe girdi.
-Türkiye, 4 Nisan 1987’de Avrupa Topluluğu’na üyelik müracaatında bulundu. Ertelenmiş olan gümrük vergileri uyum ve indirim takvimini 1988’den itibaren hızlandırılmış biçimde tekrar yürürlüğe koydu.
-Türkiye-AB Ortaklık Konseyi’nin 6 Mart 1995 tarihli toplantısında, Türkiye’nin Avrupa Gümrük Birliği’ne girişine dair antlaşma imzalandı.
-13 Aralık 1995 tarihinde Avrupa Parlamentosu, Türkiye ile imzalanan Gümrük Birliği Anlaşması’nı oyladı.
-Türkiye 1 Ocak 1996 tarihinde Gümrük Birliği’ne girdi.

Leave a Reply

Your email address will not be published.