Tartışmalı zam Cumhurbaşkanı'na sunuldu

Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”, TBMM Başkanlığı tarafından Cumhurbaşkanlığına gönderildi.
TBMM Genel Kurulunda geçen hafta kabul edilen ve kamuoyunda tartışmaya neden olan kanun, Emekli Sandığı Kanunu’nda ve bazı kanunlarda değişiklik öngörüyor. Kanunun TBMM Genel Kurulu’nda yapılan görüşmeleri sırasında, verilen önergelerle milletvekillerinin emeklilik maaşlarına yönelik düzenleme yapılmıştı.
Kanuna göre, dışardan bakan ve milletvekillerine de Cumhurbaşkanı, TBMM Başkanı ve Başbakan gibi, Cumhurbaşkanı’na ödenen aylık ödenek esas alınarak emekli aylığı bağlanacak.
Eski milletvekilleri, yaşlılık, emeklilik veya malullük aylığı bağlanma hakkına sahip değilse, sigortalı bir işte çalışmıyorsa, görevi sona ermesinden itibaren 4 yıl boyunca sigorta primini, TBMM ödeyecek.
Van ve Simav depremlerinde malul kalan sigortalılar ile ölen sigortalıların hak sahiplerine aylık bağlanacak. Aile hekimlerince yazılan reçeteler de dahil, 3 kutuya kadar ilaç için 3 lira, bundan sonraki her kutu için 1 lira katılım payı alınacak.
Kanunlar ve Kararlar Başkanlığının incelemesinin ardından kanun, TBMM Başkanı Cemil Çiçek’in üst yazısıyla Cumhurbaşkanlığına gönderildi.

Leave a Reply

Your email address will not be published.