Türkiye'de yargı reformu

Adalet Bakanı Sadullah Ergin’in, yargının hızlandırılması amacıyla hazırlanan yargı paketini açıkladı
İşte konuşmasından satır başları:
Ön ödeme kapsamı genişletiliyor.
Üst sınırı 3 aya kadar olan hapis cezalarına ilişkin ön ödeme teklifi yapılıyor. Bu teklifi kabul edene soruşturma yok.
Bu sınırı 1 yıla çıkarıyoruz.
Yalnız sabıkalı olanlar bundan istifade edemeyecek. Yaralama sonucu bir kişi mağdur olmuşsa ön ödeme kapsamından bunlar istifade edemeyecek.
Kaçak elektirik kullanımı karşılıksız yaralama suçuna dönüştürülüyor. Suçun niteliği hırsızlıktan çıkarılıyor. Borcun ödenmesi durumunda hapis cezası öngörülmüyor. 5 yıl içinde aynı suç işlenirse kişi bu hükümden yararlanmayacak.
Molotof kokteyli silahlı yasa kapsamına alınıyor.
Kimse ömür boyu sabıkalı sayılmayacak. Fişleme kayıtları artık kişinin ölümüne kadar değil 5 yıl boyunca saklanacak.
TUTUKLAMA KARARI VERMEK ZORLAŞACAK
Adli kontrol tedbiri için üst sınır 3 yıldan 5 yıla çıkarılacak.Tutuklama kararı verilmesi zorlaşacak. Kuvvetli suç şüphesi, tutuklamam nedeninin varlığı açıkça yazılacak.
GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMAK RÜŞVET SUÇU SAYILACAK
Rüşvet suçu yeniden tanımlandı. Görevi kötüye kullanma suçu rüşvet suçu olarak değiştiirlecek. Para alma eylemleri bundan böyle rüşvet suçunu oluşturacak. Doktorun bıçak parası alması rüşvet suçu sayılacak. 1-3 yıllık hapis cezası 4-12 yıla çıkarılacak.
Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleyenler için ceza var. Örgüt üyeliğinden dolayı verilen cezanın yarı oranda indirilmesi öngörülüyor.
Özel yetkili mahkemelerde savunmayı genişleten düzenleme var. Özel yetkili mahkemelerde esas hakkında savunma için süre sınırlaması kaldırılacak.
Basit terör suçlarında seçenek yaptırımlar verilemeiyordu. Bu seçenek yaptırımlar 2 yıla kadar olan cezalarda uygulanabilecek.
Türkiye enerji nakil merkezine döndü. PEtrol boru hatlarından yapılan hırsızlık girişimine verilecek ceza 3-7 yıldan 5-12 yıla çıkarıldı. Örgütlü yapılmışsa 7-15,5 yıla çıkarıldı ceza. Petrol boru hattına zarar verenler 4-12 yıl hapis cezasına mahkum olacak.
ÇEK BORCUNA HAPİS YOK
Çek borcundan dolayı kimse cezaevine girmeyecek.
İcra dairelerinde iş yükü azaltılacak. 886.50 TL’lik limitin altındaki icra takipleri doğrudan yapılamayacak. Borçluya ödeme yazısı gidecek. ‘5 gün içinde öde, ödemezsen icra yoluna gidilecek’ denecek. Ödemezse ilamsız icra başlayabilecek.İcra dairelerinde ödemeler banka hesabı yoluyla yapılacak. İcra dairelerinin para ile ilişiği zorunlu haller dışında kaldırılıyor. Borçlu ile aynı çatı altında yaşayan aile için gerekli olan her türlü ev eşyası haczedemilyecek.Hacizli mal satış prosedürü satış ilanının elektronik ortamda da yapılması öngörülüyor. Açık arttırmaya gitmeye gerek kalmadan elektronik ortamda da teklif verilebilecek.
Danıştay’a gelmesine gerek olmayan davalar Bölge İdare Mahkemesi’nde karara bağlanacak.50 bin TL’nin altındaki davalr Bölge İdare Mahkemesi’nde gerçekleşecek.
Düzenlemeden etkilenecek 2 milyona yakın dosya var. İşyükünü önemli ölçüde azaltacak diye düşünüyoruz.
YAYIN DURDURMA KALKIYOR
Yayın durdurma düzenlemesini kaldırıyoruz. Uzun yıllardan beri yasaklı yayınlar kavramı var mevzuatımızda. Mahkemelerce yeni bir toplatma kararı verilmiş olanların geçmişe dönük sünger çekilecek. Geçmişe dönük yeni kararlar üretilecek. Karar verilmezse yeniden geçmişe dönük yasaklı kararlar hükümsüz olacak.Geçmiş tarihlerde hangi mahkemelerden ne kadar toplatma kararı verilmiş, bunları tek tek bilmek zor. O yüzden bir geçiş süreci öngörülüyor. Cezaevlerinde bu değerlendirmeleri yapan kurullar var. Onlar da mahkeme kararlarını göz önünde bulundurarak değerlendirme yaparlar.
Basın yoluyla işlenen suçlarda üst sınır 5 yıldan 3 yıla iniyor. Hakkında kamu davasının açılması kararı verilen kişi ertelem kararı verilmesi andan itibaren 3 yıl içinde aynı suçu işlemezse dosya kaldırılacak. Bu son düzenleme basın yayın yoluyla işlenen suçların önemli bir bölümünü kapsıyor.
ADLİ TIP’A GİDENLERİN KOLUNA DAMGA VURULMAYACAK
Bundan sonra Adli Tıp’a sevkeidlen kimseye koluna bir damga vurulması uygulaması kalkıyor.
HRANT DİNK DAVASI
Sadullah Ergin Hran Dink davasında alınan kararla ilgili olrak da, ‘Bu dava henüz bitmiş değil, devam ediyor.. Süreç tamamen bittiğinde konuşalım’ dedi

Leave a Reply

Your email address will not be published.