“Sağlık 2020 Stratejisi”

Sağlık-2020-2014-1Türkiye’nin, DSÖ Avrupa bölgesindeki 53 üye ülkenin tamamı tarafından desteklenen “Avrupa Sağlık Politikası Sağlık 2020’yi ilk benimseyen Avrupa ülkelerinden biri” olduğu belirtildi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından hazırlanan raporda Türkiye’nin, DSÖ Avrupa bölgesindeki 53 üye ülkenin tamamı tarafından desteklenen “Avrupa Sağlık Politikası Sağlık 2020’yi ilk benimseyen Avrupa ülkelerinden biri” olduğu belirtildi.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından Türkiye için hazırlanan “Bulaşıcı Olmayan Hastalıklarda Daha İyi Sonuçlar: Sağlık Sistemi İçin Zorluklar ve Fırsatlar” isimli raporda, Türkiye’nin son 10 yılda gerçekleştirdiği sağlık reformunda diğer ülkelerin kendilerine pay çıkarabilecekleri birçok ilham verici örneğe sahip olduğu belirtildi.

Bunların birçoğunun geçen yıllarda belgelendiği ifade edilen raporda, tütün ürünleri kontrolünde en iyi uygulamaları gerçekleştiren ülkelerden birinin “Türkiye” olduğu vurgulandı. Raporda, “Yeni yayımlanmış olan Lancet makalesi de Türkiye’nin kamu kaynaklarına bir taahhüt olarak evrensel sağlık sigortasına doğru büyük bir adım attığının altını çizmektedir” denildi.

Türkiye’nin, DSÖ Avrupa bölgesindeki 53 üye ülkenin tamamı tarafından desteklenen “Avrupa Sağlık Politikası Sağlık 2020’yi ilk benimseyen Avrupa ülkelerinden biri” olduğunun altı çizilen raporda, bu kapsamda sağlık, sağlıkta fırsat eşitliği ve sosyal belirleyicilere özen gösterildiği vurgulandı.

“Birçok Avrupa ülkesi Türkiye’ye tanıklık edecek”

Türkiye’nin Sağlık Bakanlığı Stratejik Planı’nın (2013-2017), ağırlıkla Sağlık 2020 çerçevesinde oluşturulduğu belirtilen raporda, şunlar kaydedildi:

“Sağlık 2020’nin stratejik öncelikleri arasında katılımcı yönetimin güçlendirilmesi, sağlığın sosyal belirleyicileri üzerine harekete geçme kapasitesinin artırılması, yaşam boyu sağlıklı hayatın teşvik edilmesi, sağlık için destekleyici ortamların oluşturulması ve daha insan merkezli sağlık sistemleri geliştirilmesi yer almaktadır.

Türk Stratejik Planı tasarlanırken, tüm bunlara birinci derece önem verilmiştir. Çoğu Avrupa ülkesi, Sağlık 2020 yaklaşımını erkenden benimseyen bir ülke olan Türkiye’yi ve bu öncü vizyonun Türk nüfusunun sağlık düzeyini ne kadar geliştireceğine ve sağlıkta fırsat eşitliğini nasıl etkileyeceğine tanıklık edecektir.”

Leave a Reply

Your email address will not be published.